BDDK'dan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Değişiklik
Banka kartı ve kredi kartlarında yönetmelik değişti

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

"(7) Mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dahil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süreleri Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın görüşü alınarak Kurulca belirlenir"

YOUR REACTION?

Facebook Conversations