Değer Artış Kazancı
Değer Artış Kazancı Ne Zaman Beyan Edilir?

Değer Artış Kazancına İlişkin Hususlar

Değer Artış Kazancına İlişkin Hususlar

Gelir Vergisi Değer Artış Kazancı

Bugün ele alacağımız konu "Değer Artış Kazancı".

Değer Artış Kazancı

Belirli mal ve de hakların doğrultusunda elden çıkarılmasından doğan kazançlara denir.

Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasında Elde Edilen Değer Artış Kazancı

Gayrimenkul alım ve satım sırasında vergilendirme ile ilgili hususta hak ve de ödevlerin değerlendirilme bakımından öncelik olarak başta dikkat edilmesi gereken nokta;

*Gayrimenkulün elde ediliş tarihi

*Gayrimenkulün bir bedel karşılığında elde edilip veyahutta edilmemesi

Gerçek kişilerin bir değer karşılığında edinmiş oldukları gayrimenkullerin iktisap tarihinden başlanarak beş (5) yıl içerisinde elden çıkarılması sonucunda doğan kazançlar değer artış kazancı olaraktan gelir vergisine tabi tutulur.

Bunun sonucunda aşağıda belirtilmekte olan mal ve hakların beş (5) yıl içerisinde elden çıkarılması sonucunda doğan kazançlara değer artış kazancıdır;

*Dalyanlar ve Voli mahalleri

*Gayrimenkul olarak tescil edilmiş olan haklar

*Arazi

*Maden suları

*Bina

*Memba suları

*Taş ocakları

*Madenler

*Kiremit harmanları ve de tuğla

*Tuzlalar

*Gemi ve de gemi payları

*Bilumum motorlu tahmil ve tahliye vasıtaları.

Fakat; Bedelsiz olarak veyahutta veraset yolu ile elde edilmiş olan gayrimenkullerin elden çıkarılması sonucunda sağlanan kazançlar ile gayrimenkullerin iktisap tarihinden başlanarak beş (5) yıldan fazlaca elde tutulmasının ardından ve sonra elden çıkarılması sonucunda doğan kazançların vergilendirilmesi yapılmayacaktır.

Ayrıca bknz: 01/01/2007 tarihinin öncesinde iktisap edilmiş olan gayrimenkullerin elden çıkarılması sonucunda doğan kazançların vergilendirilmesine ilişkin olarak dört (4) yıllık süre esas olarak alınmaktadır.

Bir diğer taraftan ise;

 01/01/2007 tarihi itibari ile iktisap edilen gayrimenkullerin elden çıkarılması sonucunda doğan kazançların  vergilendirilmesine ilişkin olarak beş (5) yıllık süreç söz konusu olacaktır.

Devamlı gayrimenkul alım ve satımında vergilendirilme

Sürekli devam halinde gayrimenkul alım ve satım işlerinin yapılması halinde;

Elde edilmekte olan gelir değer artış kazancı olarak değil de ticari kazanç üzerinden vergilendirilmesi yapılacaktır.

Ticari bir düzenleme içerisinde yapılmakta olan ve yapılan satışlar, tek bir tane dahi satış gerçekleştirilmiş olsa bile ticari kazanç olarak değerlendirilecektir.

Ticari bir düzenleme olmaksızın birden fazla satış yapılması halinde satışın hangi amaç çerçevesi içerisinde yapıldığı tespit edilmesi gerekmektedir.

Buna göre;

Kazanç sağlamak adı altında yapılmakta olan ve yapılan alım,satım işlemlerinin ticari kazanç kapsamında,

şahsi olarak ihtiyaç veyahutta servetin korunması amaçlı gerçekleştirilen alım ve satım işlemlerinin ise;

Değer artış kazancı kapsamına göre değerlendirilmesi gerekmektedir.

Yine, bu elde edilmekte olan kazançların ticari işletme tarafından elde edilmesi halinde elde edilen kazanç ticari kazanç adı altında vergilendirmeye tabi tutulacaktır.

Safi Değer Artışı ve Safi Değer Artışı Tespiti

Değer artış kazancında vergilendirilmeye tabi tutulacak kazanca safi değer artışı denilmektedir.

Değer artışında safi kazanç;

Elden çıkarma bedelinde alınan para ve de ayınlarla sağlanmakta olan aynı zamanda para ile temsil edilebilmekte olan her çeşit menfaatlerin tutarından aşağıda yer alan indirimlerin düşürülmesi sureti ile bulunmaktadır.

Değer artış kazancından indirilebilecek olan giderler;

* Ödenen vergi ve de harçlar

*Elden çıkarılmakta olan mal ve hakların maliyet bedeli

*Elden çıkarılma dolayısı ile yapılan ve satıcı kişinin uhdesinde kalmakta olan giderler

Maliyet bedelinin tespit edilememesi durumunda maliyet bedeli yerine ilişkin;

Vergi usul kanunu (VUK) hükümlerince Taktir komisyonu tarafından tespit edilecek olan bedel esas olarak alınacaktır.

Gayrimenkullerin İktisap Bedelinin Tespiti

Gayrimenkullerin elden çıkarılmasına ilişkin iktisap bedeli, elden çıkarılmakta olan gayrimenkullerin elden çıkarılmakta olunan ay haricinde TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenen, toptan eşya fiyat endeksindeki artış oranında arttırım yapılarak tespit edilecektir.

Değer Artış Kazancının Beyanı

Değer artış kazançlarının beyan edilip edilemeyeceği konusu, elde edilen iradın istisnai haddinin altında kalıp kalmamasına bağlıdır.

İstisnai haddini aşmakta olan tutarda gelir elde edilmesi durumunda yıllık olarak beyanname verilecektir.

Beyanname, elde edilmekte olan değer artış kazancının safi miktarının açıklanan istisnai sınırının aşılması halinde, satışın yapıldığı sene takip eden senenin Mart ayının başından 25(yirmibeş)'inci günü akşamına kadar yıllık beyanname beraberinde beyan edilmesi ,Gelir Vergisi Kanununda belirtilmekte olan oranlar üzerinden gelir vergisi hesaplaması yapılarak Mart ve Temmuz aylarında 2 eşit taksitler ile ödenecektir.

Bir önceki yazımızda sizlere Geçici Vergi Oranı konusu hakkında bilgiler vermiştik. Dilerseniz makalemize göz atabilirsiniz.

http://gofinans.com/haberler/gecici-vergi-orani

YOUR REACTION?

Facebook Conversations