İhtiyaç Kredileri 60 Aya Kadar Yapılandırılacacak
BDDK'dan ihtiyaç kredileriyle alakalı yapılandırma açıklaması geldi. Kurum tarafından açıklamaya göre ihtiyaç kredileri 60 aya kadar yapılandırılabilecek.

İhtiyaç Kredisinde 60 Ay Yapılandırma

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kısaca anılan BDDK, Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin taslak hazırladı.

 BDDK'nın  resmi internet sayfasında yer alan taslağa göre, 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklendi: 

"Bu maddenin yürürlük tarihinden önce kullandırılan ve anapara ve/veya faiz ödemelerinin tahsili geciken ihtiyaç kredilerinin borç bakiyeleri, borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla altmış ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilir."

YOUR REACTION?

Facebook Conversations