2017 Yılı KDV İade Alt Sınırı
İndirimli Orana Tabi İşlemlerde KDV İadesi 2017

KDV (Katma Değer Vergisi) İade Alt Sınırı 2017

KDV (Katma Değer Vergisi) İade Alt Sınırı 2017

2017 Yılında Uygulanacak KDV İade Alt Sınırı

Resmi Gazete'de 27 Aralık 2016 tarihli yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ "SERİ NO: 9" ile beraber indirimli orana tabi işlemlerde KDV iade sınırı 2017 yılı için yeniden belirlenerek açıklanmıştır. Bunun dahilinde,

2017 İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ = 21.400,00 TL OLARAK BELİRLENDİ.

Aşağıda yer alan tabloda son 3 yıla ait olan ve 2017 yılı için geçerli olan İndirimli Orana Tabi İşlemlerde KDV İadesi Alt Sınırına göz atabilirsiniz.

************************************************************************************************************************

                                            İndirimli Orana Tabi İşlemlerde KDV İadesi Alt Sınırı

                                               YIL                                                                             TUTAR

                                              2017                                                                      21.400,00 TL

                                             2016                                                                        20.600,00 TL

                                             2015                                                                          19.500,00 TL

                                             2014                                                                            17.700,00 TL

************************************************************************************************************************

"KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Seri No:9

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 9)

 MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-3.) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan “2016 yılı için 20.600 TL” ibaresi “2016 yılı için 20.600 TL, 2017 yılı için 21.400 TL” şeklinde değiştirilmiştir.

 MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür."

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Facebook Yorumları