Aciz Vesikası Nedir Nasıl Alınır?
Aciz Vesikası Nedir Ne İşe Yarar?

Aciz Vesikası Nasıl Alınır?

Alacaklı alacağının tamamını alamamış ve aciz vesikası düzenlenmesi için gerekli koşul ile şartlar oluşmuş ise, icra müdürlüğü kalan miktar için hemen bir aciz vesikası düzenleyerek alacaklıya ve bir suretini de borçluya vermektedir.

Bu belge ise harç ve vergiye tabi değildir.

Genelde herkes borçlunun aciz vesikasını istemeyeceği kanısında fakat alacaklının talebi üzerine icra memuru tarafınca düzenlenebilirse de borçlu da bu belgenin düzenlenmesini (İİK 143/1) çerçevesinde talep edebilmektedir.

Sizin yapmanız gereken ise hakkınızda takip yapılan ilgili icra dairesine giderek icra memurlardan  bir aciz vesikası çıkartılmasını talep etmektedir.

Aciz Vesikası Yargıtay Kararı

Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay 7. H.D Esas: 2014/19883 Karar : 2015/892 Karar Tarihi : 03/02/2015

Alacak Davası - İcra takiplerinin aciz vesikasına bağlanarak zarar miktarının kesinleştirilmesi ve talep edilebilir hale getirilmesi gereği;

İcra takiplerinin aciz vesikasına bağlanmadığının anlaşılmasına göre davanın reddi yerine kabulünün isabetsizliği.

Kısaca : Davacı kooperatifin çalışanları olan davalılardan konu olan, usulsüz kullandırıldığı ileri sürülen krediler ile bunların işlemiş faizlerinden oluşan zararın tazminini isteyebilmesi için icra takiplerinin aciz vesikasına bağlanarak zarar miktarının kesinleştirilmesi ve talep edilebilir hale getirilmesi gerekmektedir.

Durum böyle olunca dosya içinde bulunan ve yukarıda açıkladığımız icra takiplerinin aciz vesikasına bağlanmadığının anlaşılmasına göre davanın reddi yerine kabulü hatalı olmuştur.

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Facebook Yorumları