Belirsiz Süreli Kira Sözleşmesi Fesih Bildirim Süresi
Belirsiz Süreli Kira Sözleşmesi Fesih İhbarı

Kira Sözleşmesi Fesih Bildirimi

Kira Sözleşmesi Fesih Bildirimi

Belirsiz Süreli Kira Sözleşmesi Fesih Bildirimi

Belirli süreli kira kontratında kira ilişkisi bir süre ile sınırlandırılıyor iken, belirsiz süreli kira sözleşmelerinde akde bir süre şartı eklenmiyor.

Belirli süreli kira sözleşmesi, sürenin sonunda kendiliğinden sona erer. 

Belirli süreli kira sözleşmesinde belirlenen kira süresi bittiği halde, taraflarca kira ilişkisi devam eder ise kira sözleşmesi kendiliğinden belirsiz süreli kira sözleşmesine dönüyor.

Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde taraflar, daha uzun bir fesih bildirim süresi ya da başka fesih dönemi kararlaştırmadıkça yasal fesih dönemlerine ve fesih bildirim sürelerine uyarak kira sözleşmesini feshedebilir.

Fesih dönemine yani bildirim süresine uyulmadan yapılan fesih bildirimi, bir sonraki fesih dönemi için geçerli sayılmaktadır.

Kira sözleşmesinde Borçlar Kanunu'nda yer alan fesih dönemine ya da bildirim süresine uyulmamış ise bildirim bir sonraki fesih dönemi için geçerli oluyor.

Türk Borçlar Kanunu (TBK) 328. madde : Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde taraflardan her biri, daha uzun bir fesih bildirim ya da başka bir fesih dönemi kararlaştırılmış olmadığı sürece, yasal fesih dönemlerine ve fesih bildirim sürelerine uyarak sözleşmeyi feshedebilir. 

Fesih dönemlerinin hesabında, kira sözleşmesinin başlangıç tarihi esas alınmaktadır.

Taşınmaz ve Taşınır Yapı Kiralarında

Taraflardan her biri, bir taşınmaza ya da taşınır bir yapıya ilişkin kira sözleşmesini yerel adette belirlenmiş olan kira döneminin sonu için ya da böyle bir adetin bulunmaması halinde, 6 aylık kira döneminin sonu için, 3 aylık fesih bildirim süresine uyarak sözleşmeyi feshedebilir.

Taşınır Kiralarında

Kira sözleşmesi taraflarından her biri, bir taşınır mala ilişkin kira sözleşmesini 3 gün önceden yapılacak fesih bildirim süresine uymak sureti ile sözleşmeyi feshedebilir.

Ancak,bu taşınır mal kiraya veren tarafından bir mesleki faaliyet gereği  kiracının özel bir kullanımına yarayacak şekilde kiracıya tahsis edilmiş ise, taşınır kiracısı, sözleşmeyi, 3 aylık kira dönemi sonu için minimum 1 ay önce yapacağı bir fesih bildirimi ile sona erdirebilir.

Kiracı ilgili madde gereğince sözleşmeyi fesheder ise kiraya veren, kiracıdan tazminat talep edemez.

Kira Sözleşmesi Olağanüstü Fesih

Önemli Nedenler

Taraflardan her biri için kira sözleşmesinin devamının çekilemez durumu gelmesi halinde önemli neden gerçekleşmiş sayılarak ve sözleşme yasal fesih bildirim sürelerine uyarak feshedilebilir.

Önemli nedenleri barından madde (TBK 331) ile kira sözleşmesine ilişkin uyuşmazlığın dava ortamında ele alınması durumunda hakime, durum ve koşulları göz önünde bulundurularak olağanüstü fesih bildiriminin parasal sonuçlarını karara bağlama yetkisi verilmektedir.

Kiracının İflası

Kiracının kiralananın tesliminin ardından iflas etmesi durumunda kiraya veren, kira bedelleri için güvence talep etme hakkına sahip olmaktadır.

 Makul süre içerisinde kiracı tarafından güvence verilmemesi halinde kiraya veren kira sözleşmesini hemen feshedebilir.

Kiracının Vefatı

Kiracının vefat etmesi halinde, mirasçıları yasal fesih sürelerine uyarak sözleşmeyi feshedebilir.

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Facebook Yorumları