Faturayla İcraya Nasıl Verilir? - Faturaya Dayalı İcra Takibi
Fatura Kestim Ödeme Alamıyorum Nasıl İcra Takibi Başlatabilirim?

Fatura İcra Takibi

Ticari ilişkilerde mal ya da hizmet veren tarafından, miktarı ve bedelini gösterir fatura kesilmektedir.

Kesilen faturanın yasal unsurları taşıması gerekmektedir.

Kesilen faturanın bedeli borçlu tarafından ödenmediği durumda, alacaklı fatura alacağını icra takibine konu ederek alacağını tahsil etmek ister.


Faturaya dayalı icra takibi işleminin biraz karışıktır.

Kanunen aranan koşulların yokluğu halinde, alacağınız gerçekten var olsa dahi, alacağınızı tahsil edememe riskiniz bulunmaktadır.

Peki, Faturaya Dayalı İcra Takibi Nasıl Açılır?

Peki, Faturaya Dayalı İcra Takibi Nasıl Açılır?

Bu hususta önemli olan nokta, söz konusu faturanın kanunen aranan şartları taşıyor olmasıdır.

Aksi durumda alacağınızı tahsil etme durumunuz zorlaşacaktır.

Faturanın düzenleyen tarafından eksiksiz olarak düzenlenmiş olması gerekir.

Faturada bulunmayan bir mal ya da hizmetin bedelinin tahsili istenemez.


Fatura kesenin firma kaşesini faturanın üstüne vurması halinde, bu durum fatura bedelinin henüz tahsil edilmediğini gösterir ve buna da açık fatura denir. 

Bunun tam tersi firma kaşesinin alta vurulması durumunda fatura bedelinin tahsil edildiği kabul edilir. 

Bu sebeple fatura düzenlerken bu noktalara da dikkat edilmesi son derece önemli.

Zira bunların aksinin sonradan ispat edilmesi mümkün ancak oldukça çok zordur.

Aynı zamanda faturanın borçluya teslim edilmiş olması ya da olmaması durumu da son derece önem teşkil eden bir haldir.


Fatura borçluya teslim edilsin ya da  edilmesin, muhakkak ticari deftere işlenmelidir. 

Bu durum, itiraz halinde açılacak davada alacaklı lehine oldukça önemli bir delildir.

Düzenlenen faturanın borçluya teslim edilmesi gerekir.

Borçlu taraf fatura kendisine ulaştıktan 8 gün içerisinde faturaya itiraz edebilir. 

Etmez ise şayet faturanın içeriği kabul edilmiş sayılır. 

Borçlu olmadığını borçlunun ispatlaması gerekmektedir.


Eğer borçlu faturaya 8 gün içerisinde itiraz eder ise yine faturaya dayalı icra takibi yapılabilir ancak bu defa alacaklı olduğunu ve faturada yazan mal/hizmeti borçluya teslim ettiğini ve bedelin aralarındaki anlaşmaya uygun olduğunu alacaklı ispat etmek mecburiyetinde kalacaktır.

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Facebook Yorumları