Haciz İşlemi Nasıl Durdurulur?
Haciz Nasıl Durdurulur?

Haczi Durdurma

Haciz işlemi borçluya uygulanan, alacaklı kimsenin alacağı borcunun tahsilini alma yöntemlerinden biri olarak tanımlanmaktadır.

Haciz işlemi ile alacaklı, borçlunun borcunu ödememesi durumunda söz konusu olmaktadır.

Eğer ki borçlu taraf borcunu ödemez ve alacaklı tarafta bu duruma icra müdürlüğüne bildirir ve takip talebinde bulunur ise haciz işlemi için ilk adım atılmış sayılır.

İcra müdürlüğü de bu talep doğrultusunda borçluya borcunu ödemesi için bildirimde bulunmaktadır.

Peki, haciz nasıl durdurulur?

Haciz işlemi icra müdürlüğü tarafından gelen tebligatta belirtilen süre içerisinde borcun kapatılması halinde durdurulmaktadır.

Aynı zamanda haciz, alacaklının veya vekilinin talebi doğrultusunda da durdurulabilmektedir.

Haczin durdurulamaması halinde, icra müdürü ile alacaklı borçlunun evine giderek gayrimenkul ve menkul malların rayiç bedelini belirleyerek satışa sunulmak üzere mallara el koymaktadır.

Peki, Haciz ne zaman düşer?

Hacze konu olan mallar için satış talebi gelmediği durumda haciz düşmüş sayılmaktadır.

-Haczedilen menkul malın satışı bir yıl içerisinde talep edilmiyor ise,

-Haczedilen gayrimenkul malın ise satışı iki yıl içerisinde talep edilmiyor ise haciz işlemi kanuna göre kendiliğinden düşmüş sayılmaktadır.

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Facebook Yorumları