Hangi Eşyalara Haciz Gelmez?
Hangi Eşyalara Haciz Konulmaz?

Hangi Eşyalar Haczedilemez?

2012 senesinde Yargıtay tarafınca alınan karara göre eve gelen icra ile haciz konularak eşyalara sınırlama getirildi.

Bu karar neticesinde artık haczedilemeyecek eşyalar arasında öğrenci bursları, borçlunun haline münasip evi ile gerekli ev eşyalarına haciz konulamamaktadır.

Peki, hangi eşyalar haczedilemez?

*Devlet mallarıyla  mahsus kanunlarında haczi caiz olmadığı gösterilen mallar,

*Ekonomik faaliyeti, sermayesinden ziyade bedeni olarak çalışmasına dayanan borçlunun mesleğini sürdürebilmesi adına gerekli olan her türlü eşyalar,

*Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere, borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya; aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri,

*Kıymetli evraklar, paralar,altınlar,gümüşler, antika ve değerli taşlar gibi kıymetli eşyalar hariç olmak üzere,borçlu ve aynı çatı içerisinde yaşayan aile bireyleri için gerekli eşyalar, aynı amaç ile kullanılan birden fazla olması halinde bunlardan biri,

*Borçlu çiftçi ise kendisi ile ailesinin geçimi için zaruri olan arazi ve çift hayvanları ve nakil vasıtaları ve ziraat aletleri; çiftçi değil ise;

Sanat ve mesleki için gerekli olan alet ve edevat, arabacı, kayıkçı ya da hamal gibi küçük nakliye erbabının geçimlerini temin eden nakil vasıtaları,

*Borçlu ile ailesinin idareleri için gerekli ise borçlunun tercih edeceği bir süt veren ineği yada 3 keçi ve koyunu ve bunların üç aylık yem ve yataklıkları,

*Borçlu ve ailesinin 2 aylık yiyecek ile yakacakları ve borçlu çiftçi ise gelecek mahsul için lazım olan tohumluğu,

*Borçlu bağ, bahçe ya da meyve -sebze yetiştiricisi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için mecburi olan bağ bahçe ve bunun için gerekli olan alet ve edevat,

*Borçlar Kanununun 510'uncu maddesinde yer alan haciz olunmamak üzere tesis edilmiş olan kaydı hayatla iratlar,

*Askeri malüllerle, şehit yetimlerine verilen terfi zammı ve 1485 sayılı kanun hükmüne göre verilen inhisar beyiye hisseleri,

*Bir muavenet sandığı yada cemiyeti tarafınca hastalık, zaruret ve ölüm gibi durumlarda bağlanan maaşlar

*Vücut yada sıhhat üzerine ika edilen zararlar için tazminat olarak mutazarrırın kendisine yada ailesine toptan veya irat halinde verilen veya verilmesi gerekli olan  paralar,

*Memleketin ordu ile zabıta hizmetlerinde malul olanlara bağlanan emeklilik maaşları ile bu hizmetlerden birinin ifası nedeni ile ailelerine bağlanan maaşlar ve ordunun hava, denizaltı mensuplarına verilen uçuş ile dalış tazminatına,

*Borçlunun haline münasip evi,

İcra memuru haczi talep edilen mal ya da hakların haczinin caiz olup olmadığını değerlendirerek ve talebin kabulüne ya da reddine karar vermektedir.

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Facebook Yorumları