Hesap İşletim Ücreti Artık "YASAL DEĞİL"
Hesap İşletim Ücreti Kalktı Mı?

Hesap İşletim Ücreti'nin Yasal Dayanağı Ortadan Kalktı

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'Hesap İşlem Ücreti'nin yasal dayanağının ortadan kalktığı ifade edilerek, "Tahsil edilen ilgili ücretin iadesine ilişkin olarak, tüketicilerimizin öncelikle ücreti tahsil eden bankalardan iade talebinde bulunmaları mümkündür"dedi.

Hesap İşletim Ücretinde Son Durum

Hesap İşletim Ücretinde Son Durum

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tüketicilerden alınabilecek hesap işletim ücretine ilişkin  6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 4'üncü maddesinin 3'üncü fıkrası uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)  tarafından 3 Ekim 2014 tarihli ve 29138 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren" Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar" hakkında yönetmelik ile düzenleme yapıldığı açıklandı.

İşte, Ticaret Bakanlığı Tarafından Yapılan O Açıklama;

Tüketicilerden alınabilecek hesap işletim ücretine ilişkin olarak, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 4’üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 3 Ekim 2014 tarihli ve 29138 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile düzenleme yapılmıştır. 

Yönetmeliğin 13’üncü maddesi 1’inci fıkrasında bu ücretin finansal tüketicinin hesap sayısına bağlı olmaksızın müşteri bazında ilgili kuruluşun belirlediği dönemlerde tahakkuk ve tahsil edilebileceği belirtilmiştir. 

Hesap İşletim Ücretinin iptali istemiyle Danıştay 15. Dairesinde açılan davada, 06/02/2018 tarihli karar ile hesap sayısına bağlı olmaksızın müşteri bazında hesap işletim ücreti tahakkuk ettirilmesine ilişkin düzenlemenin 6502 sayılı Kanuna aykırılık teşkil etmesi nedeniyle oybirliği ile iptaline karar verilmiştir. 

Bu kapsamda, iptal kararları hukuki işlemi geçmişe etkili olarak ortadan kaldırdığından Finansal Tüketicilerden Alınacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile tahsil edilebileceği hüküm altına alınan “Hesap İşletim Ücreti” nin yasal dayanağı ortadan kalkmış olup, tahsil edilen söz konusu ücretin iadesine ilişkin olarak, tüketicilerimizin; Öncelikle ücreti tahsil eden bankalardan iade talebinde bulunmaları, Ücretin iade edilmemesi durumunda ispatlayıcı bilgi ve belgeler (dekont ve hesap ekstrası örnekleri vb.) ile uyuşmazlık konusunun değeri dikkate alınarak (2018 yılı için 6.860 TL’ye kadar) Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru dilekçesi ile şahsen, avukat marifetiyle veya e-devlet üzerinden https://tuketicisikayeti.gtb.gov.tr adresli internet sitesinden müracaatta bulunmaları mümkün bulunmaktadır.

 Bununla birlikte, geçmişe dönük bu ücretlerin iadelerinin sağlanması adına farklı iletişim kanallarından (kısa mesaj, telefon, e-posta vb.) tüketicilerimize ulaşarak danışmanlık hizmeti verilebileceği, tüketici hakem heyetlerinde dosya açılmasına aracı olunabileceğine ilişkin taleplere itibar edilmemesi, bu tür dolandırıcılıklara karşı dikkatli olunması, nüfus cüzdanı, kredi kartı ve adres bilgileri gibi kişisel bilgilerin paylaşılmaması gerekmektedir. 

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Facebook Yorumları