Hisseli Arsa Tapusu Nasıl Bölünür?
Hisseli Tapu Nasıl Bölünür?

Hisseli Arsa Tapusu Nasıl Ayrılır?

Hisseli Arsa Tapusu Nasıl Ayrılır?

Hisseli Arsa Tapusu Ayırma

Hisseli arsaların bölünmesine ilişkin herhangi bir yasal kısıtlama bulunmamaktadır. Hissedarların talebi beraberinde hisseli tapu tek tapuya ayrılabilmektedir.

Arsa tapularının bölünmesi için ifraz işlemi yapılmaktadır. İfraz işlemi, tapu kütüğünde yapılan ayrıma işlemi olarak adlandırılmaktadır.

İfraz ile tapu kütüğünde tek parsel olarak kayıtlı olan bir taşınmazın teknik usullere göre düzenlenen haritalara gerek kazaen gerekse rıza-en belirli parsellere bölünerek her parselin tapu kütüğünde ayrı bir sayfaya tescil edilmektedir.

İfraz İçin Gerekli Belgeler

*Krokili beyanname,

*Taşınmaz mal belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde yer alıyor ise belediye encümen kararı, dışında yer alıyor ise il idare kurlu kararı,

*Taşınmaz mal sahiplerinin kimlik belgesi ya da pasaportları,

*Maliklerin iki adet vesikalık fotoğrafları,

Hisseli Arsa Tapusu İçin İfraz İşlemi

*Serbest mühendisler tarafından düzenlenen ifraz yani ayırma işlemini gösteren krokili beyannamenin kadastro müdürlüğüne ibrazı,

*Kadastro müdürlüğü tarafınca krokili beyannamenin uygunluğunun kontrolü ile onaması,

*İşlemin belediye encümeni ve il idare kurulu tarafınca tasdiki,

*Kadastro müdürlüğü tarafınca belgenin tapu sicil müdürlüğüne sevk işlemi,

*tapu sicil müdürlüğü tarafınca hukuksal bir engelin bulunmaması durumunda tapu harçlarının tahsili sureti ile işlemin ikmal edilerek tescilin yapılması.

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Facebook Yorumları