Hisseli Tapuyu Şahsi Tapuya Çevirme İşlemi
Hisseli Tapuyu Tek Tapuya Çevirme

Hisseli Tapu Tek Tapuya Nasıl Çevrilir?

Hisseli Tapu Tek Tapuya Nasıl Çevrilir?

Hisseli Tapu Şahsi Tapuya Nasıl Çevrilir?

Tapular tek bir kişiye ait olabildiği gibi birkaç kişiye de ait olabiliyor yani hisseli olabiliyor.

Hisseli tapular çoğu zaman tek tapuya çevrilmek isteniyor. Peki, hisseli tapu tek tapuya nasıl çevrilir?

Müstakil kelimesi bağımsız anlamını taşımaktadır. Müstakil tapu, tek bir şahsın bir gayrimenkul üzerindeki sahiplik durumunu gösterir. 

Bir diğer deyim ile kadastral sınırlarının belirli olduğu arsa ya da taşınmaz üzerinde bir kişiye ait tapu olduğunu göstermektedir.

Müstakil tapu sahibinin gerçek kişi olma zorunluluğu bulunmamaktadır.

 Özel şirketler, tüzel kişiler, ve kamu kuruluşlarının bir taşınmaz üzerindeki sahipliği müstakil tapuda gösterilmektedir.

Hisseli tapularda bir mülkiyetin sahibi olan ortakların isimleri ile sayılarının belirtildiği resmi bir belgedir.

Hisseli tapularda gayrimenkul sahiplerinin isimleri açıkça yazılıdır. Aynı zamanda söz konusu gayrimenkulün kaç ortağı olduğu bilgisi de yer almaktadır.

Hisseli tapu belgesinde gayrimenkulün hangi bölgesinin kime ait olduğu belirtilmemektedir. Hisseli tapu sahipleri arasında çıkabilecek anlaşmazlıkları ortadan kaldırmak amacı ile kendi aralarında hangi bölgenin kime ait olduğunu açıklayan bir yazı hazırlanabilmektedir.

Hisseli tapunun şahsi yani tek tapuya çevrilebilmesi için bir takım şartların sağlanması gerekir.

Bu noktada ilk öncelikle yapılması gereken şey tapu kaydının dikkatli bir şekilde incelenmesi ardından da taşınmazın inşaatında herhangi bir imar sorunun olup olmadığı, ruhsatlı ve ruhsata uygun olarak yapılıp yapılmadığının ilgili belediyeden kontrol edilmesi gerekir.

Taşınmaz malın imara uygun aynı zamanda ruhsatlı olduğu durumda belediye ayırma işlemine ilişkin onay vermesinin ardından taşınmaz mal bölme işlemleri yapılır ve şahsi tapuya çevrilir.

Bu işlemin yapılabilmesi için söz konusu taşınmaz malın bütün hissedarlarının ONAYI OLMASI GEREKMEKTEDİR.

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Facebook Yorumları