İhaleye Nasıl Girilir? - İlk Kez İhaleye Girmek
Yeni Kurulan Şirket İhaleye Girebilir Mi?

İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri

İhale Nedir?

Bir malı veya işi, birçok istekli arasından en uygun koşul ve şartlar ile yapmayı ya da almayı kabul edene vermeye ihale denir.

Peki, Yeni Kurulan Şirketler İhaleye Katılabilir Mi?

Peki, Yeni Kurulan Şirketler İhaleye Katılabilir Mi?

 Yeni kurulan şirketlerde ihalelere girebilir ancak yeterlilik kriterlerinin istenilmediği ihalelere girilebilir.

Bu hususta, ihale türleri ve parasal limitler bazında yeterlilik kriterleri değiştiğinden dolayı, yeni kurulan şirketlerin girebilecekleri ihalelerin mal alım ihaleleri olabileceğini söyleyebiliriz.

Yapım işi ihalelerine girmek isteyenlerin yeterlilik kriteri olarak iş deneyim belgesine ya da iş bitirme belgesine sahip olmaları gerekmektedir.

Bu nedenle iş deneyim belgesi olmayan yapım işi ihalelerine de katılamaz.

İş deneyim belgesi başka bir şirketten satın alınabilir ya da alt yüklenici olunarak elde edilebilir.

Hizmet alımı ihalelerinde de belirli parasal limitin üzerinde olan işlerde de iş deneyim ya da iş bitirme belgesi talep edilmektedir.

Yeni kurulan şirketlerin, ekonomik ve mali yeterlilik kriterlerini sağlayacak belgeleri henüz olamayacağından bu şirketlerin yapım işleri yaklaşık maliyeti 4 milyon ve üzeri olan ihalelere katılabilmeleri mümkün değildir.

Hizmet alımlarında da yaklaşık 1,8 milyon TL'nin üzerindeki ihalelere katılabilmek bu nedenle olanaklı değildir.

Bu nedenlere bağlı olarak, yeni kurulan şirketlerin oda kayıt belgesi ve ticaret sicil gazetesi olacağından, fakat, bilanço ve ciro belgelerine sahip olunmadığından, küçük  hizmet alımı ve yapım işi ihalelerine katılabilmeleri mümkün olacaktır. 

Mal alımlarında konu edilen belgeler idarelerin takdirine bağlı talep edildiğinden dolayı, mal alımlarında yeni kurulan şirketlerin büyük ihalelere katılabilmesi mümkündür.

İhaleye Girebilmek İçin Gerekli Belgeler ve Şartlar Nelerdir?

İhaleye Girebilmek İçin Gerekli Belgeler ve Şartlar Nelerdir?

İhalelere katılan şirketlerin hangi belgeleri sunacağı idari şartnamede belirtilmektedir.

İhaleye katılımda tüzel kişi şirketlerin sunacağı belgeler aşağıdaki gibidir;

* Ticaret sicil gazetesi,

 * İmza sirküleri ya da imza beyannamesi

 *Teklif mektubu

 * Geçici teminat -

*İş deneyim ya da iş bitirme belgesi

 * İhalenin büyüklüğü ve türüne göre ekonomik ve mali yeterlik belgeleri

*İdare tarafından istenilen diğer evraklar.

İhaleye Katılma Şartları

İhaleye Katılma Şartları

İhalelere katılma şartları idarelerce ilanlarda ve idari şartnamelerin 7. maddesinde açıklanmaktadır.

İdari şartname incelenerek ihaleye katılabilme şartlarını öğrenebilirsiniz.

Gerçek Kişi Olarak İhaleye Girmek

İhaleye katılımda yalnızca tüzel kişilere yönelik bir sınırlama bulunmaz. Yeterlilik kriterlerini karşılayan gerçek kişilerin de ihaleye katılabilmeleri mümkündür.

Bu aşamada gerçek kişi olarak ihaleye katılımda ticaret sicil gazetesi sunulmayacak diğer evraklar gerçek kişi olarak sunulabilecektir.

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Facebook Yorumları