İş Bitirme Belgesi Nasıl Alınır ve Nasıl Düzenlenir?
İş Bitirme Belgesi Kimlere Verilir? İş Bitirme Belgesi Geçerlilik Süresi

İş Bitirme Belgesi KİK

İş deneyim bir diğer İş Bitirme Belgeleri, hak sahibi kişilerce, iş yapılan kurum ile kuruluşlara başvuru yapmak sureti ile alınabilmektedir.

Yapılan bu başvuruya kurum ve kuruluşlar yirmi (20) iş günü içinde cevap vermesi gerekir.

Kurum ve kuruluşlar tarafından verilen "İŞ DENEYİM BELGELERİ" belirli bir süre ile kullanılabilmektedir.

Yapım işlerinde bu süre 15 yıl iken mal ve hizmet alımlarında da 5 yıldır.

İş Bitirme Belgesi ve İş Deneyim Belgesi

İş Bitirme Belgesi ve İş Deneyim Belgesi

İş bitirme belgesi ve iş deneyim belgesi alabilmek için;

İşin yapıldığı idareye dilekçe ile başvuru yapılması gerekir. Yönetmeliklerde yer verilen düzenlemelere ilişkin;

Standart form olarak iş deneyim belgeleri özel sektöre yapılan işlerde ve kamuya yapılan yapım işlerinde düzenlenmektedir.

İş deneyim belgeleri hak sahibi tarafınca herhangi bir başvuru yapılmaksızın düzenlenebilmektedir.

Hak sahibi kişiler gerekli evraklar beraberinde ilgili idareye başvuruda bulunabilir.

İdareler iş deneyim belgesi talebi üzerine en geç yirmi iş günü içerisinde iş bitirme belgesini düzenlemek ile yükümlüdür.

Şayet hak sahibinin iş deneyim yahut iş bitirme belgesi almaya hakkı bulunmuyor ise bu süre içerisinde yazılı olarak uygun görülmeme gerekçesi kişiye bildirilmektedir.

İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olan kurum ve kuruluşların bu niteliklerini kaybetmeleri durumunda daha önce düzenlemiş oldukları iş deneyim belgeleri ilgili yönetmelikte öngörülen diğer şartları sağlamaları hususu ile yönetmelik kapsamı dahilinde yapılan ihalelerde kullanılabilmektedir.

İş deneyim ve iş bitirme belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşların hukuki varlığının sona ermesi halinde, bu kurum ya da kuruluşa daha önce taahhüt edilerek gerçekleştirilmesine rağmen iş bitirme belgesi alınmayan işlerle alakalı olarak;

- Bu kurum ya da kuruluşun yürüttüğü hizmetlerin devredildiği kamu kurum ya da kuruluşuna,

-Hukuki varlığı sona eren kurum ya da kuruluşun yürüttüğü hizmetin devredilmemesi halinde söz konusu kurum veya kuruluşun hukuki varlığı sona ermeden önce bağlı ilgili ya da ilişkili bulunduğu kamu kurum ve kuruluşuna başvuru yapılabilir.

İş deneyim ve iş bitirme belgesini düzenlemeye yetkisi olan fakat daha sonra bu yetkisini kaybeden kuruluşlara iş yapan kişilere bu kuruluşların niteliklerini kaybetmeden önceki ilgili ya da bağlı oldukları kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunabilirler.

İş Bitirme Belgesi Başvurusunun Uygun Görülmemesi

İş Bitirme Belgesi Başvurusunun Uygun Görülmemesi

İş deneyim belgesi başvurusunun uygun görülmemesi durumunda, iş deneyim belgesi talebinde bulunan kişiler konuyu İDARE MAHKEMELERİNE taşıyabilirler.

İş deneyim belgesi verilip verilmemesi ile ilgili kararı idare mahkemeleri nihai olarak sonuçlandıracaktır.

İş Deneyim Belgesi Geçerlilik Süresi

İş Deneyim Belgesi Geçerlilik Süresi

İş bitirme belgelerinin geçerlilik sürelerine ilişkin olarak 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nda mal ve hizmet alımları için ayrı yapım işleri için ayrı süreler belirlenmiştir.

Buna ilişkin olarak;

-İlk ilan tarihinden geriye doğru son 5 yıl içerisinde kabul işlemleri düşen mal ve hizmet alımlarının iş deneyim belgeleri kabul edilmektedir.

-Yapım işlerinde ilan tarihinden geriye doğru son 15 yıl içerisine geçici kabulün denk geliyor olması gerekmektedir.

Belirtilen süreler temel olmakla beraber İŞ DURUM BELGELERİNDE düzenlenme tarihinden itibaren en fazla bir yıl kullanılacağı, işin geçici kabulü yapılmış ise yine iş durum belgesinin iş bitirme belgesi olarak değiştirilebileceği yer almaktadır.

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Facebook Yorumları