İşe İade Davası Nedir Nasıl Açılır?
İşe İade Davası Nasıl Açılır?

İşe İade Davası Ne Zaman Nasıl Açılır?

İş sözleşmesinin, İş Kanunu içinde yer alan neden dayandırılmadan işveren tarafınca sonlandırılması halinde kanun işçiye iş güvencesi kapsamında İŞE İADE DAVASI AÇMA HAKKI tanımaktadır.

Kısaca işe iade davası, haksız gerekçe ile işten çıkarılan işçilerin işine geri dönebilmelerini sağlayan bir uygulamadır.

İşe İade;

4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında yer alan nedenler dışında haksız yere işçinin iş sözleşmesinin feshedilemeyeceğini hükmetmektedir.

Yani,kanuna göre haksız gerekçe ile işten çıkarma halinde fesih geçerli sayılmaz.

4857 Sayılı İş Kanunu 20 inci maddesi gereğince geçerli bir sebep olmaksızın feshedilen iş sözleşmesinin geçersiz olduğunu ifade etmektedir.

İş ilişkisinin sürekliliğinde önemli bir hak olan işe iade kanun tarafınca işçiye verilen iş güvencesine ilişkin haklardan biridir.

Kanun işçinin hangi durumlarda işten çıkarılabileceğini açıkça 18. 19. 20. 21. 22. 29 uncu maddelerinde belirtmiştir.

Bu durumlar dışında kalan iş sözleşmesi fesih işlemlerinde işten çıkarılan işçi, işe iade davası açarak iş güvencesi hakkından yararlanabilmektedir.

İşe İade Davası Nasıl Açılır?

İş sözleşmesi, işveren tarafınca haklı bir gerekçe gösterilmeksizin iş akdi feshedilen işçiler, kanunda belirtilen işe iade davası açma şartlarını yerine getirmiş olmaları halinde işe iade davası açabilmektedirler.

İşverenin haklı bir sebep göstermesi, işçinin sözleşmesinin fesih sebebinin doğruluğunun kabul edilmesidir.

Eğer işveren doğruluğu kabul edilmeyen bir sebep ile işçinin iş sözleşmesini feshetmiş ise işten çıkarılan kişi işe iade davası açma hakkını kullanabilmektedir.

İşe İade Davası Şartları

*İşçi ile işveren arasındaki iş sözleşmesi 4857 Sayılı İş Kanunu ya da Basın Kanunu'na tabi olması gerekmektedir.

Borçlar Kanunu kapsamında kalan ve iş sözleşmesi ile çalışan işçiler iş güvencesinden faydalanamamaktadır.

*İş Kanunu 18. madde uyarınca işe iade davasını sadece belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçiler açabilir.

Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçiler bu açıdan iş güvencesi hükümlerinden faydalanamaz.

Bununla beraber belirli süreli iş sözleşmesinin zincirleme olarak yapıldığı hallerde bu sözleşmeye dayalı olarak çalışan işçilerin işe iade davası açabilmeleri mümkündür.

*İşçinin işe iade davası açabilmesi için iş sözleşmesinin işveren tarafınca feshedilmesi gerekir.

İş Kanunu 19. maddesi kapsamında işveren fesih bildirimini yazılı bir şekilde yapmalı ve fesih sebebini açık ve net belirtmelidir.

*İşe iade davasının açılabilmesi için, işçinin iş yerinde en az 6 aylık kıdeminin olması gerekmektedir.

Buna göre 6 aylık kıdem süresini doldurmamış olan işçilerin iş sözleşmeleri işveren tarafından herhangi bir sebep gösterilmeksizin feshedilebilmektedir.

*İşe iade davası ile iş güvencesinden yararlanılabilmesi için iş yerinden en az otuz ya da daha fazla işçinin çalışıyor olması gerekmektedir.

Yapılacak olan değerlendirmede işverenin aynı iş kolunda faaliyet gösteren birden fazla işyerinin olması halinde işçi sayısının tespiti belirtilen iş yerlerinde çalışan toplam işçi sayısı dikkate alınarak belirlenmektedir.

*Bir işletmenin tamamını sevk ve idare eden işveren vekili ve bunların yardımcılarıyla işyerinin bütününü sevk ve idare eden işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi olan işveren vekilleri iş güvenliği kapsamı dışında bırakılarak bu kişiler işe iade davası açamamaktadır.

Peki, İşe İade Davası Ne Zaman Açılır?

İşe iade davası İş Kanunun 20 inci maddesine göre iş sözleşmesi feshedilen işçi tarafından geçersiz olduğu söylenilen fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren 1 ay içerisinde açılmalıdır.

İşe iade davası işçinin geçerli bir neden dayanmadan işveren tarafından işten çıkarıldığının kendisine tebliğ edilmesinden itibaren bir ay içerisinde davalının yerleşim yeri ya da işin gerçekleştirildiği yer İş Mahkemesinde açılabilmektedir.

Belirtilen süre içerisinde işçinin işe iade davası açmaması halinde işe iade hakkı ortadan kalkmaktadır.

Dava açma süresi hak düşürücü nitelik taşıdığından dolayı mahkeme hakimi bu süreyi re'sen nazara almaktadır. 

İşe iade davası iki ay içerisinde sonuçlanmakta ve karara bağlanmaktadır.

Mahkeme tarafınca verilen kararın temyize taşınması halinde de Yargıtay bir ay içerisinde kesin olarak karar vermektedir.

İş Hukukunda kaynaklanan ihtilaflarda anlaşmazlığın kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulması ve hak kaybının önüne geçilmesi amacı ile uzman bir iş hukuku avukatı vasıtasıyla hukuki danışmanlık hizmeti alınması tavsiye etmekteyiz.

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Facebook Yorumları