Kira Sigortası Nedir, Nasıl Yapılır?
Trink Kira Sigortası Nedir?

Kira Sigortası Fiyatları

Kira sigortası, işten çıkma, sakatlık durumu ya da ölüm hallerinde risk taşıyan durumlara karşı ödenen aylık kiranın belirli bir süre için ödeneceği güvencesi karşılığında yaptırılan sigorta türüdür.

Kira sigortası, mal sahibi tarafından ya da kiracı tarafından yapılabilmektedir.

Kira Sigortası Şartları Nelerdir?

Kira Sigortası Şartları Nelerdir?

Kira sigortası olanların;

  • Vefat etmesi,
  • Sakat kalması ya da işten ayrılması durumlarından birinin yaşanması halinde  devreye poliçedeki teminatlar girmektedir.

Sigortalının durumu resmi olarak belgelenmesinin ardından 1 yıllık kira bedeli poliçe tarafından ödenmektedir.

Fakat poliçenin tanzimini takiben üç ay kadar bekleme süresi bulunmaktadır.

Bu nedenle sigorta yaptırdıktan sonra 3 ay kadar beklenilmeli ve bu süre içerisinde kira düzenli olarak yatırılmalıdır.

Söz konusu sürenin bitmesinin ardından olası kiranın ya da kiraların ödenmemesi halinde KİRA SİGORTASI devreye girmektedir.

Kira Sigortası Teminatları

Kira Sigortası Teminatları

1. Kira Kaybı Teminatı

Kiracının kiraladığı taşınmaz ile ilgili imzalamış olduğu sözleşmede yer alan kira bedelinin herhangi bir sebep ile ödememesi halinde, poliçe kapsamında meydana gelen kira gelir kaybı, poliçede vurgulanan sigorta miktarına kadar  teminat altına alınmaktadır.

2. Hukuki Masraflar Teminatı

Kiracının kiraladığı mülk ile ilgili yapmış olduğu sözleşmeden kaynaklanan kirayı herhangi bir sebep ile ödememesi halinde, mülk sahibinin kiracı aleyhine yönettiği alacak talepleri, tahliye - alacak ya da icra takipleri davalarında hukuki danışmanlık, avukatlık, vekâlet ücretleri ile dava harç ve giderleri sigortacı tarafından poliçede yer alan sigorta miktarına kadar karşılanmaktadır.

Burada teminat tutarı belirlenirken Türkiye Barolar Birliğince belirlenen avukatlık ücret tarifesi dikkate alınır.

3. Fatura Ödeme Teminatı

Ödenmeyen elektrik , su ve doğalgaz  faturalara ait giderleri, poliçede yer alan sigorta miktarına kadar teminat altına almaktadır.

Bu konu ile ilgili kurumlar tarafından yapılan ya da yapılacak olan açma-kapama ve abonelik ücretleri teminata dahil edilmemektedir.

4. Aidat Giderleri Teminatı

Taşınmazın yer aldığı apartman veya siteye ait bulunan aidat giderleri, kiracının kira sözleşmesi boyunca ödemediği durumlarda poliçede belirtilen sigorta bedeline kadar teminat altına alınmaktadır.

Kira Sigortası Fiyatları

Kira Sigortası Fiyatları

Kişinin sigorta poliçesi için ödemesi gereken tutar  aylık kira bedeline ve poliçede bulunan risk kapsamına göre belirlenmektedir.

Sigortanın primi de aylık kira tutarının yaklaşık % 65'i oranında bir orana denk gelmekte.

Sigorta poliçesinin devamlılığı için her yıl yenilenmesi gerekmektedir.

Trink Kira Sigortası Nedir?

Trink Kira Sigortası Nedir?

Konut sahipleri kirasını ödemeyen kiracılar tarafından oldukça mağdur oluyor.

Kiracıların kira bedelini ödememesi halinde meydana gelecek olan zararları karşılamak adına Trink kira sigortası devreye giriyor.

Kira Sigortasının Avantajları Nelerdir?

Kira Sigortasının Avantajları Nelerdir?

Mülk sahibi ile kiracı arasındaki iletişim daha sağlıklı aynı zamanda güvenilir olur,

Mülk sahiplerinin kiracı bulmak, evi boş kaldığı için kiralamak veya kira alamamak gibi dertleri ortadan kalkmış olur. 

Faturalar, aidatlar gibi ödemeler aracı şirketin yükümlülüğünde olur. 

Peşin ödeme imkânı ile hem kiracı hem de mülk sahibi finansal kolaylıklardan yararlanabilmektedir.

Kiralanan mülk nasıl teslim edildiyse o şekilde aracı şirketten teslim alınabilir.

 Kiracı  zamanında ödeme yapamaz ise farklı ödeme seçenekleri alınabilir.

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Facebook Yorumları