Kiracı Vergiyi (Stopajı) Ödemezse Ne Olur?
Kiracı Stopajı Ödemez İse Ne Olur?

Kiracı Stopajı Ödemezse Mal Sahibinin Sorumluluğu

Kiracı Stopajı Ödemezse Mal Sahibinin Sorumluluğu

Kiracı Stopaj Vergisini Ödemezse

Kiracının Stopajı Ödememesi

Kira stopaj vergisi, gelir vergisinde özellikle maaş ve de ücretlilerin vergi borçlarının ödenmesine ilişkin olarak  gelir kazancı daha sahibinin eline geçmeden verginin kesilmesi olarak tanımlanmaktadır.

Peki, kiracı vergiyi (Stopaj) ödemezse ne olur?

Kira gelir kazancı elde edenler adına beyanname düzenleme rehberi kapsamında yer almakta olan esaslar beraberinde gayrimenkul sermaye iradına söz konusu olan mal ve de hakları kiralamakta olan GVK yani Gelir Vergisi Kanunu 94.maddesinde sayılan kişiler, kurumlar, kuruluşlar kira ödemelerinin üzerinden stopaj yani gelir vergisi kesintisi tevkifatı yapmak zorunda olanlardır.

 Konu edilen kiracı olan kişiler ve kuruluşlar yapmış oldukları kira ödemelerinin brüt bedeli üzerinden %20 oranında gelir vergisi kesintisi yapmak zorunda bulunmaktadırlar. 

Adı geçen vergi kesintisi gelecek olan ay ve yıllara ait olmak üzere peşin ödemesi yapılan kira tutarı üzerinden yapılmaktadır.

VUK yani Vergi Usul Kanunu kapsamında yer almakta olan esaslara ilişkin vergi kesintisinde müteselsilen kesinti koşulu bulunmaktadır. 

Buna ilişkin olarak vergi kesintisi yapmak zorunda olan kişiler verginin bütünü ile kesilip ödenmesinden aynı zamanda ilgili diğer ödevleri yerine getirmek ile yükümlü tutulmaktadır.

Fakat işyeri kira ödemelerinde kiracının stopaj vergisi yapmaması durumuna ilişkin mal sahibinin bu durumsan sorumlu olduğu yönünde bir belirtilme yer almamaktadır.

Yani özetleyecek olur isek, Kiracının stopaj vergisini ilgili vergi dairesine ödememesinden kaynaklı olarak işyeri sahibi sorumlu olarak tutulmaz.

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Facebook Yorumları