Mirasın Hükmen Reddi Davası Nerede Nasıl Açılır?
Mirasın Hükmen Reddi Davası Yetkili Mahkeme

Mirasın Hükmen Reddi

Miras Hukuku'na göre murisin ölümünün ardından mirasın reddi 3 aylık yasal süre içerisinde yapılması gerekmektedir.

Miras reddinin 3 ay içerisinde yapılmaması halinde ise mirasçılar mirası kabul etmiş sayılmaktadır.

Ancak mirasın borca batık olduğu anlaşılır ise mirasın hükmen reddi söz konusu olabilir.

Peki, mirasın hükmen reddi nedir?

Türk Medeni Kanun'un 605. maddesi mirasın hükmen reddi ile ilgili hükümleri içermektedir.

Kanuna göre,miras bırakan kişinin bir diğer murisin borca batık olduğu açıkça belli ya da resmen tespit edilmiş ise miras doğruca reddedilmiş sayılır.

Yasaya göre mirasın hükmen reddi herhangi bir süreye bağlı değildir. Mirasın hükmen reddi koşulu miras bırakan kişi öldüğünde bu kişinin borçlarının bütün alacak ile mal varlığından fazla olması gerekmektedir.

Yani, murisin vefat tarihinde terekedeki pasiflerin aktiflerden fazla olması halinde borca batıklık söz konusu olacağından dolayı mirasın hükmen reddi ortaya çıkmaktadır.

Murisin bıraktığı mirasın borca batık olduğunun resmen tespit edilmiş olması gerekmektedir.

Mirasın borca batık olduğunun resmen tespiti ya da tespit edilebilir olması mirasın hükmen reddi için temel unsur olmaktadır.

Bu tespit, ödemeden aciz vesikası ya da iflas kararı alınarak yerine getirilebilmektedir.

Ölen kişinin  bırakacağı mirastaki mal varlıklarının ve alacaklarının, borçları karşılamayacağından ötürü mirasçıları ve yakınları tarafınca biliniyor olması halinde de mirasın hükmen reddi talep edilebilir.

Mirasın Hükmen Reddi Zamanaşımı

Mirasın hükmen reddi davası, reddi miras davalarından farklı olarak herhangi bir zamanaşımına tabi olmamaktadır.

Mirasın gerçek reddi davalarında zamanaşımı 3 ay olurken, mirasın hükmen reddi davası terekenin borca batık olması halinde süre sınırı bulunmamaktadır.

Mirasın Hükmen Reddi Davası Nereye Açılır?

Mirasın hükmen reddi davasında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkeme'sidir. 

Mirasın hükmen reddi için açılacak olan davalarda davanın tarafı, tereke alacaklısı olduğundan dolayı tereke alacaklısının ikamet adresinde bu dava açılabilmektedir. 

Mirasın hükmen reddi ancak tereke alacaklısına karşın açılabilmektedir.

Mirasın hükmen reddine ilişkin açılacak olan davalarda yargılama süreci devam ederken, tereke alacaklısının mirasçılardan alacağına yönelik açacağı diğer davalar olması halinde mirasın hükmen reddi davasının sonuçlanması beklenecektir.

Mirasın hükmen reddine ilişkin karar alınması halinde, murisin borçlarından ötürü mirası reddetmek durumunda olan mirasçıların aleyhine takip yapılması ya da murisin borçlarından dolayı farklı mahkemelerde görülen uyuşmazlıkta aleyhlerine karar verilmesi söz konusu olmaz.

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Facebook Yorumları