Mirastan Çıkarılma (Iskat) Nasıl Yapılır?
Mirasçılıktan Çıkarma Nasıl Yapılır?

Mirastan Çıkarma

Toplum açısında mirastan mahrum bırakılma, evlatlıktan ret edilme ve benzeri bilinen isimler ile saklı pay mirasçıların miras haklarının muris tarafınca ellerinden alınması denilmektedir.

Saklı pay mirasçıları miras bırakanın, anne-babası, eşi ve çocuklarıdır.

Miras bırakan vefat etmeden önce yapacağı bir beyan ile saklı pay mirasçılarını mirastan çıkarabilir bir diğer mahrum edebilir.

Mirastan Iskat olarak adlandırılan bu durum ancak kanunda yazılı nedenler ile mümkün olabilmektedir.

Medeni Kanunun 510 vd maddelerinde bu husus açıklanmıştır.

Saklı pay mirasçısı, miras bırakana ya da miras bırakanın yakınlarına karşı ağır bir suç işlemiş ise bu durumda miras bırakan tarafından mirastan çıkarılabilir.

Aynı zamanda saklı pay mirasçısı, miras bırakana ve miras bırakanın yakınlarına aile yükümlüklerinden doğan görevlerini yerine getirmiyor ise mirastan çıkarılabiliyor.

Mirasçılıktan çıkarılan kişi mirastan herhangi bir pay alamamakta ve tenkis davası açamamaktadır.

Bu kişinin miras payı var ise altsoyuna geçmektedir. Altsoyu yok ise diğer mirasçılar arasında eşit oranlarda paylaştırılmaktadır.

Mirasçılıktan çıkarılan kişinin altsoyu saklı payı için dava açma hakkına sahiptir. 

Mirastan çıkarılan kişinin saklı payı altsoyu üzerinden devam etmektedir.

Mirasçılıktan çıkarmanın geçerli olabilmesi için bir sebep belirtilmesi gerekmektedir. Sebep belirtilmeden yapılan çıkarma işlemlerinin geçerliliği bulunmamaktadır.

Bu durumlarda saklı pay mirasçısının mirasçılığı devam eder.

Mirastan çıkarılma durumunun ispatı miras bırakanın ölümü ile çıkarmadan yararlanan diğer mirasçılar nezdinde doğmaktadır.

Çıkarmadan yararlanan diğer mirasçılar çıkarılma sebebine itiraz gelmesi durumunda doğru olduğunu ispatlamak mecburiyetindedirler.

Mirasçının mirastan çıkarılma sebebi muris tarafından belirtilmemiş ya da açılan dava sonucundan diğer mirasçılara tarafınca ispat edilememiş ise bu durumda çıkarma beyanı saklı payı etkilememektedir.

Fakat saklı pay dışında kalan miras payına hak kazanmaz.

 Mirastan çıkarmanın yanlışlık ile yapıldığı açıkça belliyse bu beyan tamamı ile geçersiz hale gelir ve mirasçı miras payını tam ve eksiksiz olarak alabilmektedir.

Mirastan çıkarmanın teknik sebebi de bulunur. Buna göre, mirasçı hakkında aciz vesikası bulunuyor ise yani borçlarını ödemekten aciz olduğu devlet huzurunda ispat edilmiş ise bu durumda miras bırakan saklı payın yarısından mirasçıyı çıkarabilmektedir.

Fakat burada kalan yarı pay diğer mirasçılara değil de mirastan çıkarılan mirasçının doğmuş ya da doğacak olan altsoyuna özgülemek mecburiyetindedir.

Miras açıldığı zaman artık aciz vesikasının hükmü kalmamış ise ya da aciz olunan tutar miras payının yarısını aşmıyorsa bu durumda artık mirastan kısmi çıkarılma geçersiz sayılır.

Mirasçı bu durumlara takılmadan miras payının ya da saklı payının tamamını alabilmektedir.

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Facebook Yorumları