Ölmeden Reddi Miras Olur Mu?
Ölmeden Reddi Miras Nasıl Yapılır?

Ölmeden Reddi Miras Yapılır Mı?

Mirasçılar, miras bırakanın vefatı ile mirası bir bütün olarak, ilgili kanun gereğince kazanmış sayılıyor.

Peki, Sağken miras reddi yapılır mı?

Miras Nedir?

Bir kimsenin, vefatı üzerine varislerine kalan malları ve borçlarıdır. Mirasın bir kısmı vasiyet edilen bir kimseye de kalabilmektedir.

Kanuni mirasçılar, anne, baba, evlat ve diğerleridir. Vefat sonrası hüküm ifade etmek koşulu ile mirasın tamamını veya bir kısmını almak üzere tayin edilen kimse de mirasçı olarak anılır.

Devlet bir dereceden sonra kanuni mirasçılardan sayılmaktadır. Şayet mirasçı tek kişiyse mirasın tamamı  o kişiye ait olur.

Mirasçı bir kişiden fazla ise kanunun gösterdiği nispetler dairesinde taksimi yapılır.

Mirasın hangi şekilde taksim edileceği ve kimlerin mirastan yoksun kalacağı gibi hususları "Miras Hukuku"tanzim etmektedir.

Ölmeden Miras Reddi 

Kanunda öngörülen ayrık durumlar saklı kalmak üzere mansup mirasçılar, mirası bırakanın ayni haklarını, alacaklarını ve diğer mal varlığı haklarını, taşınır ve taşınmaz mallar üzerindeki zilyetliklerini doğru yoldan kazanırlar ve miras bırakanın borçlarından kişisel olarak sorumlu olurlar.

Yasal Mirasçılar Kimlerdir?

Anne, baba, eş, çocuklar, kardeşler ve I. derece yakınlardır. Çocukların mirasçı oldukları halde bütün çocuklar eşit olarak mirastan pay almaktadır. 

Ancak miras bırakan mal varlığını aşacak şekilde borca girmiş ise veya fazla harcama yapmışsa mirasçılar mirastan ret edebiliyor.

Mirasçılar Sulh Hukuk Mahkemesi'ne bir dilekçe yazarak reddi miras davası açabilir.

Mirasçılar için ret süresi, mirasçının kendilerine miras kaldığını öğrendikleri süreden başlamaktadır. Fakat bu süre kendilerinin miras bırakandan geçen mirasın reddi için mirasçıya tanınan süre dolmadığı sürece sona ermemektedir.

Ret neticesinde miras daha önce mirasçı olmayanlara geçer ise, bunlar için ret süresi önceki mirasçılar tarafınca mirasın reddedildiğini öğrendikleri tarihten işlemeye başlar.

Mirasın reddi hakkında açıklamalar Türk Medeni Kanunu'nda yapılmaktadır.

İlgili Kanun Maddeleri;

605.inci Madde : Yasal ve atanmış mirasçılar mirası reddedebilir. Vefatı tarihinde miras bırakanın ödemeden aczi açıkça belli ya da resmen tespit edilmişse miras reddedilmiş sayılmaktadır.

606.ıncı Madde : Miras 3 ay içerisinde reddolunabilir. Bu süre, yasal mirasçılar için mirasçı olduklarını daha sonra öğrendiklerini ispat edemedikleri sürece miras bırakanın ölümünü öğrendikleri, vasiyetname ile atanmış mirasçılar için miras bırakanın tasarrufunun kendilerine resmen bildirildiği tarihten işlemeye başlamaktadır.

Sağken Reddi Miras Nasıl Yapılır?

Mirasın reddi için miras bırakanın vefatından sonra üç ay içerisinde reddi miras dilekçesi Asliye Hukuk Hakimliğine verilmez ise mirası kabul etmiş sayılmaktadır.

Ölmeden önce miras reddi için Sulh Hukuk Mahkemesine bir dilekçe ile başvuru yapılabiliyor.

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Facebook Yorumları