Ortaklık Sözleşmesi Nedir Nasıl Yapılır? (Basit "Adi" Ortaklık Sözleşmesi)
Ortaklık Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Ortaklık Sözleşmesi Nasıl Olur?

Basit veya adi ortaklık denildiğinde iki yada fazla kişinin mallarını ve emeklerini ortaya koyarak belli bir amaca yönelik varlıklarını birleştirmek için yapmış oldukları sözleşmeyle kurulan ortaklıktır.

Bu sözleşme ile kurulan ortaklıkta her ortak para alacak ya da mal ya da emek olarak ortaklığa katılım payı koymakla yükümlü olur.

Şirketlerin Unsurları Nelerdir?

*Akit (Sözleşme) unsuru

*Kişi unsuru

*Ortak amaç unsuru

*Sermaye unsuru

*İş birliği ve birliktelik yapma isteği unsuru

Adi ortaklık sık olarak kurulan bir ortaklık çeşidi olduğundan dolayı önemlidir.

Adi ortaklık bir sözleşme olduğu için, kişilerin bir araya gelmesi ve katılım payı olarak emek ya da mal konulabilmesi, ortak amaç unsurları olması gerekir.

Fakat müşterek amaç için ortak çaba unsuru açıkça kanunda düzenlenmemiştir.

Buna rağmen ortak çabanın da unsurlardan biri olarak kabulüne devam edilmesi gerekmektedir.

Şirkete ortak olacak herkes, para, alacak ya da başka bir mal veya emek olarak ortaklığa katılım payı koyması gerekir.

Ortaklık sözleşmesinde aksi kararlaştırılmamışsa katılım payları,bu ortaklığın amacının gerektirdiği önem ve nitelikte birbirine eşit olma zorunluluğu ifade edilmiştir.

Burada katılım payının kural olarak eşit olması ve şirket gayesine uygun olması hususları vurgulanmıştır.

Burada eşitlik ilkesi mutlak olmamaktadır.

Adi ortaklık ile kurulan şirketin tüzel kişilikleri yoktur. Bundan ötürü kendilerine ait mal varlıkları üzerinde şirket ortaklarının müşterek mülkiyeti var olur.

Şirketle ve şirketin mal varlığı ile alakalı hukuki eylem ve işlemlerde bütün ortakların birlikte hareket etmesi gerekir.

Şirketin kuruluş sözleşmesinde, ortakların payları belirtilmemişse şayet , her ortağın eşit oranda hisseye sahip olduğu varsayılır.

Şayet adi şirketin kuruluş sözleşmesinde kazanılan karın nasıl paylaştırılacağı belirtilmemişse , yıl sonu bilançosunda ortaya çıkacak kar rakamı, ortaklar arasında eşit veya sözleşmedeki hisse paylarına uygun olarak bölüştürülür.

Kar Payı Ortaklığı ve Ortaklığa Katılım

Adi şirket ortaklığında kişi para,alacak yada bir mal veya emek olarak ortaklığa katılabilir.

Aynı şekilde kar payı ortaklığı ile de katılabilir. Var olan bir ortaklığa, yeni bir ortak alınması için tüm ortakların rızasının olması gerekir.

Fakat tek ortak, kendi payını kısmen yada tamamen devredebileceği gibi kanunda belirtilen sistematiğe göre bu husus ortaklığa karşı ileri sürülemez.

Bununla beraber payı devralan üçüncü kişinin, ortak sıfatını kazanamayacağı açıkça düzenlenmekte olup gelen ortak sıfatında olamaz.

Gayri Resmi Ortaklık Sözleşmesi

Adi ortaklığın sözle ya da  yazılı olarak kurulabileceğini sizlere açıklamıştık. Adi ortaklık sözleşmesi iki veya daha fazla kişinin belirli şartları yerine getirdiklerinde kurabilecekleri şirketi ifade eder.

Gayri resmi ortaklık dendiği zaman yasal olmayan bir ortaklık olarak düşünülmemelidir.

Burada adi ortaklık kurulurken belirlenen ve yukarıda yer verdiğimiz şartlardan birisinin olmadan ortaklığa girilmiş olması söz konusudur.

Adi ortaklık ile kurulan şirketlerde şirketi ortaklar temsil etmektedir.

Bu kurulan şirketin temsilin şekli ortaklar tarafından belirlenebilir, bunu ortaklar kararlaştırmamışsa yani bir belirleme yoksa ortaklar tek başına münferit temsil hakkına sahiptirler.

Ortaklar Arasında Rekabet Yasağı

Ortaklar arasında ki rekabet yasağı,ortaklar, kendilerinin ya da üçüncü kişilerin menfaatine olarak, ortaklığın amacını engelleyici ya da zarar verici işleri yapamaz.

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Facebook Yorumları