Reddi Miras Süresi Geçmişse
Reddi Miras Süresi Geçerse Ne Olur?

Reddi Miras Süresinin Geçmesi

Miras Hukuku'na göre yasal ve atanmış mirasçılar kendilerine bırakılan mirası reddedebilme hakkına sahiptir.

Vefat tarihinde miras bırakanın yani murisin ödemeden aczi açıkça belli ya da resmen tespit edilmişse miras reddedilmiş sayılır.

Miras 3 ay içerisinde reddedilebilir. 

Bu süre yasal mirasçılar için, mirasçı olduklarını daha sonra öğrendikleri ispat edilmediği müddetçe murisin ölümünü öğrendikleri, vasiyetname ile atanmış mirasçılar için murisin tasarrufunun kendilerine resmen bildirildiği tarihten işlemeye başlamaktadır.

Reddi Miras Süresinin Geçmesi

Mirası reddetmeden ölen mirasçının ret hakkı kendi mirasçılarına geçmektedir. 

Bu mirasçılar için de ret süresi kendilerinin miras bırakanına mirasın geçtiğini öğrendikleri tarihten başlar.

Fakat bu süre, kendilerinin miras bırakandan geçen mirasın reddi için mirasçıya tanınan süre dolmadıkça sona ermemektedir.

Ret neticesinde miras daha önce mirasçı olmayanlara geçer ise; bunlar için ret süresi, önceki mirasçılar tarafınca mirasın reddedildiğini öğrendikleri tarihten işlemeye başlar.

Mirası Red Hakkının Düşmesi

Yasal süre yani 3 aylık reddi miras süresi içerisinde mirası reddetmeyen mirasçı, mirası kayıtsız şartsız kabul etmiş sayılır.

Ret süresi bitmeden mirasçı olarak tereke işlemlerine karışan, terekenin olağan yönetimi niteliğinde olmayan ya da murisin işlerinin yürütülmesi için gerekli olanın haricinde işler yapan veya tereke mallarını gizleyip yahut kendisine mal eden mirasçı, mirası reddedemez.

Zamanaşımı ya da hak düşümü sürelerinin dolmasına engel olmak amacı ile dava açılması ve cebri icra takibi yapılması da ret hakkını ortadan kaldırmaz.

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Facebook Yorumları