Rızai Taksim Sözleşmesi Nedir Nasıl Yapılır?
Rıza-i Taksim Sözleşmesi Ne Demek?

Rıza-İ Taksim Sözleşmesi

Rıza-İ Taksim Sözleşmesi

Rıza-i Taksim Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Rıza-i Taksim Sözleşmesi

Taksim, tapuda müşterek ya da iştirak durumunda kayıtlı taşınmaz mallardaki ortaklığın sona erdirilmesi amacı ile her hissedara en azından bir mal düşecek şekilde paylaşılması işlemi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Taksimde paylaşılan taşınmaz malların değerlerinin eşit olması şartı aranmamaktadır. Ara bir fark var ise çoğu defa bu fark bir bedel ödenerek denklik sağlanmaktadır.

Bu bedelin peşinen ödenmesi de zorunlu tutulmamaktadır. Peşin ödenmiyor ise kanuni ipotek tesis edilebilir.

Taşınmaz mal adedi, paydaş sayısına ve pay oranına bölünmeye elverişliyse aynen taksim yapılabilmektedir.

Aynen taksimde her paydaş bir ya da birden fazla taşınmaz mal alabilmektedir. 

Eğer paydaşlar anlaşabiliyor ise bir kısım taşınmaz ya da bölünen parçalar üzerinde müşterek mülkiyet durumu sürdürülebiliyor.

Taşınmaz sayısı paydaş sayısına denk gelmiyor ya da hissedarlar arasında anlaşma yapılamıyor ise bir taşınmaz mal parçalara ayrılarak taksim edilebilmektedir. Buna da ifrazen taksim  denir.

RIZA-İ TAKSİM SÖZLEŞMESİ

Hisseli tapu sahiplerinin kendi aralarında birleşerek gayrimenkulün hangi bölgesinin kime ait olduğuna karar verdikleri sözleşmeye rıza-i taksim sözleşmesi denilmektedir.

Fakat gayrimenkul hissedarlarının kendi arasında yapmış olduğu rıza-i taksim sözleşmesinin tapuya yansıyan herhangi bir özelliği bulunmuyor ve gayrimenkulün hisseli tapu senedi daha önceki hali ile kalmaya devam ediyor.

RIZA-İ TAKSİM SÖZLEŞMESİ NASIL YAPILIR?

Hisseli tapu ikiye ayrılır.

 Birincisi aile mülkiyeti dediğimiz her hissedarın tapuda ne kadar hisseye sahip olduğunun gösterilmesi olarak karşımıza çıkmaktadır.

İkincisi de el birliğiyle mülkiyet dediğimiz aslında birden faza kişinin mal sahibi olduğu halde paylarının ne kadar olduğunun tapu sicilinde gösterilmeyen mülkiyet olarak karşımıza çıkmaktadır.

Paylı mülkiyette yani payların tapuda görüldüğü durumlarda paydaşların her biri payını üçüncü şahısa ve ya birbirlerine satabiliyor.

Ancak el birliğiyle mülkiyette paydaşlar haklarını bir diğer paydaşa ya da üçüncü kişiye satamamaktadır.

Hisseli tapu senetleri yalnızca gayrimenkul ortaklarının isimlerinin belirtildiği bir belgeye olmakla beraber kimin hangi bölgenin sahibi olduğu belirtilmemektedir. 

Bundan dolayı genel olarak hisseli tapu sahipleri aralarında arazi anlaşmazlıkları sıklıkla yaşanmaktadır.

Hisseli tapu sahipleri kendi aralarında toplanarak kimin hangi bölgenin sahibi olduğuna karar verebilmektedir. 

Yapılan anlaşmanın sonuçlarıysa tarafların ortak kararı ile yazılı bir belgeye dönüştürülebiliyor.

Tarafların yer ayrımında imzalamış oldukları sözleşmeye rıza-i taksim sözleşmesi denilmektedir.

Rıza-i taksim sözleşmesini hisseli tapu sahiplerinin kendi aralarında bir araya gelerek taşınmazın hangi alanının kime ait olacağına karar verdikleri ve bunu kağıda döktükleri sözleşme olarak tanımlanabilir.

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Facebook Yorumları