SGK Müfettiş Yardımcısı Alımı 2017 GÜNCEL
SGK Müfettiş Yardımcılığı Alımı 2017

Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı

Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı

SGK Müfettiş Yardımcılığı 2017

Bu yazımızda sizlere"SGK Müfettiş Yardımcılığı, SGK Müfettiş Yardımcılığı İlanı, SGK Müfettiş Yardımcılığı Alımı 2017, SGK Müfettiş Yardımcılığı Alımı Başvurusu, SGK Müfettiş Yardımcılığı Alımı İlanı, SGK Müfettiş Yardımcılığı Alımı Ne Zaman?, 2017 SGK Müfettiş Yardımcısı Alımı,SGK Müfettiş Yardımcılığı Alımı Başvurusu, SGK Müfettiş Yardımcılığı Alımı Şartları, SGK Müfettiş Yardımcılığı Sınavı, SGK Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı, SGK Müfettiş Yardımcılığı Sınavı Ne Zaman?"hakkında GÜNCEL bilgiler sunacağız.

SGK 50 Müfettiş Yardımcısı Alımı 2017

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

Atama Yapılacak Olan Kadro Unvanı ve Sayısı;

Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcısı (50 KİŞİ.)

Geçerli KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı)  sınavları;

 2015 ile 2016 senelerinde yapılan KPSS.

 Yazılı Sınav Tarihi;

8 Temmuz Cumartesi ve  9 Temmuz Pazar  2017

Yapılacak Olan Yazılı Sınava Başvuru Tarihleri;

16.05.2017 / 26.05.2017 tarihleri arası.

Yazılı Sınavın Yapılacağı Yer;

 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

Yazılı Sınava Başvuru Yeri ve Şekli;

Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı (Simon Bolivar Caddesi No: 23 Çankaya/ANKARA).

Başvurular şahsen yapılabildiği gibi posta yolu ile de yapılabilir.

Posta yolu ile yapılacak olan başvurularda gerekli evrakların 26.05.2017 tarihi mesai bitiminden önce belirtilen adrese ulaşılması gerekmektedir.

Posta yolu ile yapılan başvurularda yaşanan gecikmeler ve eksik belgeler ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcılığı Yazılı Sınava Başvuru İçin Gerekli Belgeler

*Aday başvuru formu 

(SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının yukarıda belirtilen adresinden ve ya www.sgk.gov.tr adresinden temin edilebilir.)

*İki adet vesikalık fotoğraf

*KPSS sonuç belgesi

*Yüksek öğretim kurumu diploma ya da bitirme belgesinin aslı veya onaylı sureti (aslı gösterilmek şartıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından onaylı sureti)

Sınava katılacak olan adaylara Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafınca sınav zamanı ve yerini belirten fotoğraflı "Adaylık (Sınav Giriş) belgesi verilecektir.

Sınav giriş belgeleri adayların haberleşme adreslerini posta ile gönderilecektir.

Sınava girecek olan adaylar sınav sırasında bu belge ile beraber kimlik tespitinde kullanılmak üzere resmi makamlarca verilmiş olan geçerli kimlik belgesi bulundurmak mecburiyetindedir.

Sınava girme şartlarını haiz olmayanlara sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcılığı Yazılı Sınav Sonucu;

Yazılı sınavı kazananları başarı sırasını ve sözlü sınavın yerini, gününü aynı zamanda saatini gösterir liste Kurum Başkanlık, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ile grup başkanlıkları binalarında asılmak ve Kurumun internet sitesinde (ww-w.sgk.gov.tr) yayınlanmak suretiyle açıklanacaktır.

Sözlü sınava katılacak olan adaylardan talep edilecek belgeler ise yazılı sınav sonuçlarının ilan edildiği listede açıklanacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcılığı Sınav Şartları

SGK Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına Katılabilmek İçin;

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 48 inci maddesinde yer alan yazılı nitelikleri haiz olmak ve sınavın yapıldığı 2017 yılının Ocak ayının 1. günü itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak gerekmektedir.

En az 4 yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, İktisadi ve idari bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yüksek öğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak, 

ÖSYM tarafından 2015 ve 2016 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS); 

KPSS P46 veya KPSS P113 ve ya  KPSS P118 puan türlerinin birisinden 80 ve üzerinde puan almak ve sınava müracaat eden adaylar içerisinde en yüksek puanlı 250 kişi içerisinde bulunmak

 (2015 ve 2016 KPSS sınavları ve bahsedilen puan türleri birlikte değerlendirilecek olup, son sıradaki adaya eşit puan alan adayların tümü sınava çağırılacaktır.) 

Süresi içerisinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenilen diğer bilgi ve belgeleri Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına vermiş olmak şartları aranmaktadır.

Yazılı Ve Sözlü Sınavda Başarılı Sayılma Şartları İle Diğer Bilgiler

Sınavlarda başarılı sayılmak için, Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 29, 32 ve 33 üncü maddelerinde başarılı sayılmak için öngörülmüş puanları alınış olmak gerekmektedir.

Yazılı sınavda başarılı olamayan adaylar sınava çağırılmayacaktır.

SGK Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Sonuçları;

Sınavı asil ya da yedek olarak kazananları, başarı sırasını gösterir liste Kurum Başkanlık, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ile grup başkanlıkları binalarına asılmak ve Kurumun internet sitesinde www.sgk.gov.tr'de yayımlanacaktır.

Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavını kazanan adaylardan talep edilecek olan belgeler ayrıca duyurularak gerçeğe aykırı beyanda bulunanların sınavı geçersiz sayılacaktır.

Atama yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecektir. Bu kişiler kesinlikle hak talebinde bulunamazlar.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında TCK'nun ilgili hükümleri uygulanmak sureti ile Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI ADAY BAŞVURU FORMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI ADAY BAŞVURU FORMU

Aday Başvuru Ekleri

1- KPSS Sınav Sonuç Belgesi aslı veya onaylı örneği   talep edilen 

 2- Diploma veya Çıkış Belgesi aslı veya onaylı örneği, 

 3-  2 adet vesikalık fotoğraf,

 Başvuru sırasında  talep edilen belgelerin aslı ibraz edilerek fotokopileri Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına onaylatılır.

*Sınav ilanında açıklanan mezun oldukları fakültelere göre KPSSP46 veya KPSSP113 ve ya  KPSSP118 puan türü yazılacak.

AÇIKLAMALAR

*Başvuru ile  ilgili Başkanlığımızca"aslı gibidir" şeklinde onaylanan belgeler iade edilmeyecektir.

*Başvuru formu okunaklı şekilde ve mürekkepli kalem ile yazılmalı aynı zamanda talep edilen belgeler forma eklenmelidir. 

* Bütün yazılı ve sözlü haberleşmeler, haberleşme adresi ve telefonu ile yapılacaktır.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI SON BAŞVURU TARİHİ

26/05/2017'DİR.

İRTİBAT TELEFONLARI

0312 408 30 00

0312 442 10 88

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI HAKKINDA DETAYLI BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Facebook Yorumları