Şirket Kurarken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?
Şirket Kurarken Nelere Dikkat Edilmeli?

Şirket Kurarken Dikkat Edilecek Hususlar

Şirket kuruluşu esnasında hazırlanması gereken bir çok evrak ve yapılması gereken birçok işlem vardır.

Şirket kuruluşu ile ilgili gerekli bilgileri ve belgeleri sizler için derleyerek dikkat etmeniz gereken noktalar hakkında da bilgiler hazırladık.

Şirket Kuruluşu Öncesi Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kuruluş öncesi bütün masrafları, hazırlanacak olan belgeleri ve iş planını önceden düşünmeniz gerekir.

Sigorta, kira gibi artan maliyetler ve rekabet kalemlerine dikkat etmelisiniz.

Şirketinizin yada iş yerinizin faaliyet gösterdiği alan hakkında ki tüm maliyetleri araştırın.

Şirketinize yada iş yerinize yasal bir statü kazandırmadan önce yüksek tutarlı harcamalar yapmayın. Resmi olarak işe başlamadan önce yapacağınız harcamaların belirli bir tutarının üzerinde olanları yapıldıkları yılda vergiden düşemeyebilisiniz.

Bunlar belirli bir dönemde vergiden düşülebilir. Bunun tam tersine mevcut şirketin yapmış olduğu harcamaların büyük bir kısmının 1 yıl içinde amorti edilmesi mümkün olmaktadır.

Kira sözleşmenizi, ticaret unvanını ve kuruluş yerini tespit ederek hazırlamalısınız.

Şirketin işlemleri yürüteceğiniz mali müşavir'iniz ve avukatınız ile sözleşme yapın.

Anonim şirketlerin (A.Ş) avukat bulundurma zorunluluğu sebebi ile muhakkak bir avukat ile anlaşma yapılması gerekir.

Ancak şirket türünüz ne olur ise olsun muhakkak bir avukat ile çalışmanızı tavsiye ediyoruz.

Sermaye şirketi kurmuş olsanız bile, şirketlerin tüzel kişiliğinden alınmayan vergi borcu ceza ve faiz ilk önce şirketin kanuni temsilcileri olan müdürlerinden yada yönetim kurulu üyelerinden tahsil edilmektedir.

Fakat, kanuni temsilciden tahsil edilmemesi durumunda şirketin müdürü yada yönetim kurulu üyesi sıfatı taşımayan ortaklarından talep edilmektedir.

Sonrasında müdürler ya da yönetim kurulu üyeleri değişmiş olsa dahi her müdür ve yönetim kurulu üyesi kendi döneminde ki vergi borçlarından sorumlu olmaktadır.

Ticaret Unvanı

Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri ve mevzuat gereğince gerek kuruluş gerekse unvan değişikliklerinde unvanın tüm Türkiye çapında korunması mecburi olduğundan, kullanılmasına karar verilen ticaret unvanınızın merkezi sicil kayıt sistemi ve TOBB'un web sitesi üzerinden Ticaret Sicil Gazetesi başlığından unvan sorgulama adımlarından sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Mersis

Ülkemizdeki tüm Ticaret Sicil Müdürlükleri kuruluş işlemlerini mersis üzerinden gerçekleştirmektedir.

Şirket kurmak için unvan, amaç,konu,sermaye, ortaklık yapısı ve benzeri konuların yazılı olduğu "ANA SÖZLEŞME"oluşturmanız gerekir.

Fakat bu ana sözleşme mersis'ten oluşturulacak ve notere mersis talep numarası beyan edilerek çıktı alınıp tasdik edilecektir.

KOSGEB Başvurusu

Kosgeb (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) üzerinden hibe almayı düşünüyor iseniz, şirketinizin kuruluşunu gerçekleştirmeden önce KOSGEB'e kayıt yaptırarak, destek ve hibelerden yararlanabilirsiniz.

Yalnızca bu başvuru ile kuruluş aşaması için ödemiş olduğunuz paranın büyük bir kısmını geri alabilirsiniz.

KOSGEB yeni girişimcilere 30 bin TL'ye kadar hibe desteği vermektedir.

Ana Sözleşme

Ana sözleşmenizi noter onayından önce ticaret siciline kontrol ettirmeniz gerekmektedir.

Aksi halde noterde tasdik ettirdiğiniz ana sözleşmenin ticaret sicil tarafından kabul edilmemesi durumunda yeniden noter masrafı ödemeniz gerekecektir.

Ana sözleşme notere tasdik ettirildikten sonra on beş gün içinde Ticaret Sicili Memurluğuna tescil işleminin yapılması gerekir. Aksi durumda sözleşme geçersiz sayılır.

Ana sözleşmede ve imza sirkülerinde şirket ortaklarından en az birinin sınırsız olarak yönetim hakkına ve temsil yetkisine sahip olması gerekir.

Ana sözleşmede bütün ortak, yönetim kurulu üyeleri ve müdürlerin ad-soyad yanlarında yerleşim yeri, vatandaşlıkları ve T.C kimlik numaraları belirtilmelidir.

Vergi Dairesi

Ticaret Sicil Müdürlüğü, şirket kuruluşunu vergi dairesi ve sosyal güvenlik kurumuna bildirmektedir.

Gerekli olan bütün belgeleri vergi dairesine teslim ettikten sonra şirketinizin vergi levhasının açılabilmesi için size yoklama memuru gönderilecektir.

Yoklama memuru ilgili yerin şirket açmaya uygun olup olmadığının kontrolünü gerçekleştirmektedir.

Yoklama memuru uygun görür ise size bir yoklama tutanağı verecektir. Bu tutanağı muhasebecinize vererek şirketiniz adına vergi levhası çıkarabilirsiniz.

SGK

İş yeri bildirgenizi en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte, SGK'ya vermek ile yükümlüsünüz.

Şirket kuruluşu esnasında, çalıştıracağınız sigortalı sayısını ve bunların işe başlama tarihini, ticaret scili memurluklarına bildiren işverenler, bu bildirimleri SGK'ya yapmış sayılır.

Kuruluş Sonrası

Fatura irsaliye ile gider pusulası belgelerini matbaada bastırmanız gerekir. İş yeri açma ve çalışma ruhsatını almanız gerekmektedir.

Başvuracağınız dilekçenin ekinde istenilen belgeler ile başvuru işlemi yapılır ve metrekare üzerinden harç,küşat ücreti yatırılır.

Hafta sonu ve bayramlarda çalışmak isteyenler için yıllık olarak Hafta tatili ruhsatının alınması gerekmektedir.

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Facebook Yorumları