Tapu Üzerindeki Haciz Kaç Günde Kalkar?
Tapu Üzerindeki Haciz Ne Kadar Sürede Kalkar?

Tapu Haczi Ne Zaman Düşer?

Tapu Haczi Ne Zaman Düşer?

Tapudaki Haciz Ne Zaman Kalkar?

Haciz yolu ile alacaklı alacağını hacze konu olan taşınmazın satışı ile alabilmektedir.

Peki, tapu haczi ne zaman düşer?

Haciz işlemleri, borçlunun borcunu ödememesi durumunda borçluya uygulanan alacaklı kimsenin alacağı borcunun tahsilini alma yollarından biri olmaktadır.

Haczin borçluya nasıl uygulanacağı konusunda yasal esaslar İcra ve İflas Kanunu hükümleri gereğince düzenlenmektedir.

Haciz işleminin başlatılmasının ardından borçluya borcunu ödemesi için ek süre tanınmaktadır. Bu süre içerisinde borçlu taraf yine borcunu ödememesi durumunda haciz konulan taşınmaz mal satışa çıkarılarak elde edilen gelirden alacaklıya alacağı ödeniyor.

Bunun aksine borcun ödenmesi durumunda ise haczin kaldırılması talep edilmektedir. Ancak 1 kuruş dahi borcunuzun olmaması gerekir bu işlemi yapabilmeniz için.

*Tapu haczi kişi, icra takibine konu olan borcu tamamen ödediği durumda, bu ceza düşüyor. 

*Ayrıca, hacze konu edilen mallar için satış talebi gelmediği takdirde haciz düşmüş sayılıyor. 

*Haczedilen taşınmaz malın satışı 1 yıl içerisinde talep edilmiyorsa, haczedilen taşınmaz malın satışı 2 yıl içinde talep edilmiyorsa haciz işlemi kanuna göre kendiliğinden düşmüş sayılıyor.

*Ödeme emrindeki yer alan müddet geçtikten sonra borçlu itiraz etmiş ise itirazı kaldırıldıktan sonra mal beyanı beklemeden alacaklı haciz konulmasını talep edebilir.

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Facebook Yorumları