Tenkis Davası Ne Zaman Nasıl Açılır?
Tenkis Davası Nasıl Açılır?

Mirasta Tenkis Davası

Mirasta saklı pay sahibi olan mirasçılar, murisin tasarruf edebileceği alanı aşan tasarrufların tenkisini isteyebilmektedirler. 

Kanun hükmü gereğince Tenkis Davas açma mirasçılara tanınmıştır.

Miras Hukuku hükümlerine göre, miras bırakacak olan kişinin sağlığında mal varlığının üzerinde tasarruf hakkına sahip olacaktır.

Fakat, saklı pay oranında mirasçıların da hakları koruma altına alınmıştır. 

Yani, miras bırakacak olan kişinin saklı pay oranını aşan şekilde tasarrufta bulunması durumunda mirasçılar tenkis davası açabilmektedir.

Saklı Pay Mirasçıları

Saklı pay sahibi olan mirasçı, murisin yapmış olduğu tasarruflar karşın miras payları kanunda belirli oranlar ile korunmuş olan mirasçılardır.

Yani, murisin müdahale edemeyeceği, tasarruf yapamayacağı şekilde miras hakkına sahip olan kişilere saklı pay mirasçısı denilir.

Türk Medeni Kanunda bu mirasçılar sınırlı tutulmuştur.

Bakınız;

-Murisin (miras bırakanın) altsoyu (Çocukları, torunları,onların çocukları ile evlatlıkları),

-Murisin anne ve babası,

-Murisin eşi.

Önceki kanunlarda saklı paylı mirasçı olarak murisin kardeşleri de sayılırken yapılan düzenleme ve değişiklikle beraber saklı pay mirasçısı olmaktan çıkartılmışlardır.

Fakat bu değişiklik 10 Mayıs 2007 tarihinde yapıldığından dolayı bu tarih öncesi gerçekleşen bir ölüm varsa bundan sonraki bir tarihte açılan tenkis davasında kardeşlerinde saklı payı göz önünde bulundurulmalıdır.

Peki, Tenkis Nedir Ne Anlama Gelir?

Murisin yapmış olduğu bir takım ölüme bağlı ve sağlar arası kazandırmaların saklı pay mirasçıları kişilerin saklı paylarını ihlal ettikleri oranda etkisizleştirilmesine denilmektedir.

Yani, yapılan bu işlemlerden ötürü bir ifa borcu çıkıyor ise saklı pay mirasçısı kişilerin bu ifa borcundan kurtulabilmesine veya ifa edilmişse ifa oranda geri iadelerinin kararlaştırılmasına tenkis denir.

Tenkis Davası Nedir?

Tenkis davası, saklı pay mirasçı kişilerin ve istisna olarak da bu mirasçıların alacaklılarının, murisin tasarrufu için kazandırmaları neticesinde aşan oranda etkisiz hale getirilmesinin mahkemeden talep edilmesi adına açılan davalardır.

Tenkis davası yalnızca murisin ölümü halinde açılabilmektedir. Saklı pay mirasçıları, murisin sağken yapmış olduğu kazandırmanın saklı paylarını ihlal ettiğini kesin bir suret ile bilseler ya da onun ölümü beklenildiğinde telafisi edilmeyecek zararlar meydana getirebilecek olsa dahi bu durumda tenkis davası açılamaz.

Mirasçıların hakları murisin vefatı ile doğmaktadır.

Tenkis Davasını Kimler Açabilir?

Medeni Kanun da tenkis davasını yalnızca saklı pay mirasçıları açabilir şeklinde ifade edilmektedir.

Saklı pay mirasçıları eğer ki fiil ehliyetine sahip değil ise tenkis davasını kanuni temsilcisi onun adına açabilir.

Bunun ihmal edilmesi halinde veli ya da vasinin sorumluluğuna dair hükümler kapsamında sorumlu olacaktır.

Tenkis Davası Kime Karşı Açılır?

Davalılar, murisin tasarruf oranını aşmış olan ve saklı paylara tecavüz ederek ve kanunen tenkise konu olan kazandırmaların yapıldığı kişilerdir.

Bu kişiler 3. kişiler ya da mirasçılar olabilir.

Kazandırma işlemi birden fazla ve farklı kişilere yapılmış ise birden fazla kişi davalı olmaktadır.

Tenkis Davası Açma Süresi (Tenkis Davası Zamanaşımı)

Tenkis davası açma süresi, mirasçıların saklı paylarına tecavüz edildiğini öğrenmiş oldukları tarihten itibaren 1 yıllık süredir.

Vasiyetnameler hakkında açılacak olan davalar ise  vasiyetnamenin açıldığı tarihten itibaren ve diğer tasarruflar hakkında mirasın açıldığı tarihten itibaren 10 yıl geçmek ile düşecektir.

Tenkis Davasında Yetkili Mahkeme

Tenkis davasında yetkili mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir.

Miras Hukuku Medeni Kanun altında düzenlenmiş olan özel bir hukuk alanıdır. 

Özel hukukta yaşanan uyuşmazlıklara bakan mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir. 

Yetkili Mahkeme de miras bırakanın en son ikamet ettiği yer mahkemesi olmaktadır.

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Facebook Yorumları