Tevkifatlı Fatura Nedir ve Tevkifatlı Fatura Nasıl Kesilir?
Bu yazımızda sizlere"Tevkifatlı Fatura Nedir ve Tevkifatlı Fatura Nasıl Kesilir?"konusu hakkında bilgiler vermeye çalışacağız.

Tevkifatlı Fatura Nasıl Kesilir? /Tevkifatlı Fatura Örneği

Tevkifatlı Fatura Nasıl Kesilir? /Tevkifatlı Fatura Örneği

Tevkifatlı Fatura

Bu yazımızda sizlere"Tevkifatlı Fatura Nedir ve Tevkifatlı Fatura Nasıl Kesilir?"konusu hakkında bilgiler vermeye çalışacağız.

TEVKİFAT;

Para konusuna ilişkin kesintiler anlamına gelmektedir sözlük anlamında tevkifat. Vergi bağlamında ise vergiler üzerinde kesinti yahut bölüşme yapma durumu anlamını taşır.

TEVKİFATLI FATURA;

Tevkifatlı faturanın normal ya da irsaliyeli faturadan hiç bir farkı bulunmamaktadır. Tevkifatlı faturayı diğer fatura portföylerinden ayıran özelliği ise  faturaya söz konusu olan verginin alıcı  ile satıcı arasında bölüştürülerek/kesintisi yapılarak her  ikisinden de alınmasıdır.

GELİR VERGİSİ TEVKİFATI;

Gelir Vergisi Kanunu kısaca GVK 94.maddesinde sıralanan gelir türleri üzerinden yine aynı yasa da yer alan ve belirlenen gelir vergisi tevkifatı olarak ta adlandırılır. Gelir vergisi tevkifatı oranları için de GİB internet sayfasından ilgili bölüme ulaşarak bilgi almanız mümkün.

KİMLER TEVKİFATLI FATURA KESER;

*Genel bütçeye dahil olan daireler,

*Katma bütçeli idareler,

*İl özel idareleri,

*Belediyeler,

*Köyler (Köylerin teşkil etmiş oldukları birlikler)

*Döner sermayeli kuruluşlar,

*Kamu kurumu niteliğini taşıyan meslek kuruluşlar,

*Kanun ile kurulan yahut tüzel kişiliği haiz olan yardım sandıkları ve emekliler,

*Banka kurumları,

*Kamu iktisadi teşebbüsleri, 

*Kamu İktisadi Kuruluşları,

* İktisadi Devlet Teşekkülleri,

*Özelleştirme kapsamı altında yer alan kuruluşlar,

*OSB ile menkul kıymetler,

*Vadeli işlemler borsaları dahil olmak üzere bütün borsalar,

Daha detaylı bilgilere ulaşmak adına "http://www.gib.gov.tr/node/86891" sayfasına göz atabilirsiniz.

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Facebook Yorumları