Ticari Kredi Borçlularına Yeniden Yapılandırma Fırsatı
TBB tarafından hazırlanan Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması kapsamında imzalanabilecek, Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi ile beraber bankalara ve finans kuruluşlarına borcu olan şirketlere büyük bir fırsat doğdu.

Türkiye Bankalar Birliği tarafınca hazırlanan "Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması "kapsamında imzalanabilecek

Şirketler bu anlaşmayla birden fazla banka ve finans kuruluşuna olan nakdi ya da gayrinakdi kredilerinin hepsini tek bir anlaşma ile yeniden yapılandırılabilecek.

 Bu durum, borçlu şirketlerin bütün borçları için ek finansman ile bir çözüme fırsat sunarken, alacaklı bankaların beraber hareket etmesini sağlamak sureti ile yapılandırma kararını alırken daha rahat davranmalarını sağlayacak.

Peki, Kimler Yararlanabiliyor?

Peki, Kimler Yararlanabiliyor?

Bir ya da birden fazla banka ve finans kuruluşuna nakdi-gayrinakdi 100 milyon lira ve üzerinde ticari kredi borcu olan borçlular "FİNANSAL YENİDEN YAPILANDIRMA" kapsamına giriyor.

Aynı zamanda diğer gerçek ve tüzel kişi alacaklılar da istemeleri halinde anlaşmaya katılım sağlayabiliyor.

Borçlu ile alacaklılar arasında yapılacak Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi ile ek finansman ve önlemlerin tamamı alacaklılar tarafınca alınabilmekte.

Borçluların alınacak bazı tedbirlere göre, geri ödeme yükümlüklerini yerine getirebilmelerine ve istihdama katkı sağlamaya devam etmelerine imkan verilmesi de amaçlanmakta.

Peki, Alacaklılar Neye Göre Karar Verecek?

Alacaklı kuruluşların oluşturacakları konsorsiyum konusunda uzman kişi ya da kuruluşlardan alacağı fizibilite raporu ve borçlunun finansal planı göstergesinde oluşacak alacakların tahsil güvenirliğine göre kredi yapılandırmasına karar verilecek.

Finansal yeniden yapılandırma görüşmelerinin öncesinde borçlu tarafından muhakkak özel ekonomik koşullar için ciddi ve güvenilir bir finansal plan yapılması gerektiğini belirten İlyas Emre aşağıda yer alan önerilerde bulundu;

"Oluşturulacak bu planın amacı alacaklılar tarafından hazırlatılacak olan yeniden yapılandırma sürecinde karar alınması için hazırlanan Fizibilite Raporu'na alt yapı teşkil etmesi ve alacaklı kuruluşların oluşturacakları konsorsiyumun alacağı yapılandırma kararının olumlu olarak sonuçlanmasına katkı sağlamak ve tabii ki en etkin çözüm yoluna ulaşmak olmalıdır. Finansal plan oldukça hassas bir şekilde Şirket sahipleri ile finans/muhasebe birimi veya Yeminli Mali Müşavir, Finansal Danışman gibi diğer danışmanlar arasında ciddi bir eş güdüm eşliğinde yapılmalıdır. 

Planın grup şirketleri hatta gerekmesi durumunda Şirket sahiplerinin şahsi mal varlıklarını da içerecek şekilde makro planda oluşturulması gerekmektedir. 

Keza, bu plan daha başvuru sırasında alacaklı kuruluşlara verilmekte ve bu tür kredi yapılandırma fırsatları her zaman bulunmamaktadır. Ayrıca, şirketlerin başvuru ile birlikte istenilen çok sayıda doküman, bilgi/belgeleri eksiksiz ve doğru olarak sunması, Alacaklı Kuruluşlar Konsorsiyumu'ndan gelen ek talepleri de yerine getirmeleri gerekmektedir."dedi.

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Facebook Yorumları