TÜİK İşsizlik Oranını Açıkladı - 2019
TÜİK: Şubat ayında işsizlik oranı %14,7 oldu.

Şubat Ayı İşsizlik Rakamları Açıklandı

Türkiye genelinde on beş ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı bu yıl Şubat ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1 milyon 376 bin kişi artarak 4 milyon 730 bin kişi oldu. 

İşsizlik oranı 4,1 puanlık artış ile yüzde 14,7 seviyesinde gerçekleşti. 

İlgili aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 4,4 puanlık artış ile yüzde 16,9 olarak tahmin edildi. 

Genç nüfusta yani 15-24 yaş arası işsizlik oranı 7,1 puanlık artış ile yüzde 26,1 gerçekleşirken,15-64 yaş grubunda bu oran 4,1 puanlık artış ile beraber  yüzde 15,0 olarak gerçekleşti.

İstihdam Oranı Yüzde 44,8

İstihdam Oranı Yüzde 44,8

İstihdam edilenlerin sayısı bu yılın Şubat ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 811 bin kişi azalarak 27 milyon 355 bin kişi, istihdam oranı ise 1,8 puanlık azalış ile yüzde 44,8 oldu. 

Söz konusu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 296 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 514 bin kişi azaldı. 

İstihdam edilenlerin yüzde 17,1'i tarım, yüzde 19,7'si sanayi, yüzde 5,4'ü inşaat, yüzde 57,7'si ise hizmet sektöründe yer aldı. 

2018 yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,6 puan, sanayi sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,3 puan, inşaat sektörünün payı 1,6 puan azalıyorken, hizmet sektörünün payı 2,4 puan arttı.

İş Gücüne Katılma Oranı Yüzde 52,5

 İş Gücüne Katılma Oranı Yüzde 52,5

İş gücü bu yılın Şubat ayı döneminde 2018'in aynı dönemine göre 564 bin kişi artarak 32 milyon 84 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,3 puanlık artış ile yüzde 52,5 olarak gerçekleşti. 

Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; 

Erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0,1 puanlık azalış ile yüzde 71,4, kadınlarda ise 0,7 puanlık artışla %34,0 olarak meydana geldi.

Kayıt Dışı Çalışan Oranı Yüzde 33,5 Olarak Gerçekleşti

2019 yılı Şubat ayı döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1,3 puan artarak yüzde 33,5 olarak gerçekleşti. 

Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1,1 puan artarak yüzde 22,8 gerçekleşti.

Kamu İstihdamı Yüzde 21,6 Arttı

Kamu İstihdamı Yüzde 21,6 Arttı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından derlenen verilere göre, 2019 yılı 1'inci döneminde toplam kamu istihdamı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 21,6 oranında artarak 4 milyon 517 bin kişi oldu. 

Bu artışta, daha önce kamu istihdamında yer almayan taşeronların kamu çalışanı statüsüne geçmesi etkili oldu.

Mevsim Etkilerinden Arındırılmış İstihdam Oranı Yüzde 46,0, İşsizlik Oranı Yüzde 13,6 Gerçekleşti

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 68 bin kişi artarak 28 milyon 85 bin kişi olarak tahmin edildi. 

İstihdam oranı 0,1 puan artarak yüzde 46,0 gerçekleşti. Mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 113 bin kişi artarak 4 milyon 417 bin kişi oldu.

 İşsizlik oranı 0,3 puan artarak yüzde 13,6 oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı 0,2 puan artarak yüzde 53,2 olarak gerçekleşti. 

Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 23 bin, sanayi sektöründe 4 bin, inşaat sektöründe 14 bin kişi azalırken, hizmet sektöründe 108 bin kişi arttı.

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Facebook Yorumları