Veraset İlamı İptali Nasıl Yapılır? (Veraset İlamının İptali Davası)
Veraset İlamı Nasıl İptal Edilir?

Veraset İlamının İptali (Mirasçılık Belgesi)

Miras bırakanın bir diğer ifade ile murisin ölmesi ile birlikte Medeni Kanunun Miras Hukuku bölümünde gösterilen kişiler murisin bıraktığı mal varlığı ve borçlar üzerinde hem hak sahibi olurken hemde yükümlü olurlar.

Bu hak ve sorumlulukları kanun hükmü şeklinde ifade eden ve kişinin günlük hayat içinde zorlanmadan yaşamasını sağlayan Medeni Kanunu miras bırakanın ölümünden sonra mirasçıların murisin mirasçısı olduğu ifade eden ve mirastaki payını ifade eden veraset ilamı veya kanunda ki ifadesi ile mirasçılık belgesi denir.

Mirasçılık belgesi yasal mirasçılar tarafınca alınan bir belgedir. Veraset ilamı olarak da bilinen mirasçılık belgesini yasal mirasçılarla atanmış mirasçılar alabilir.

Yasal mirasçılar kanuna dayanarak mirasçı oldukların iddia ettiklerinden dolayı delil ve ispata gerek duyulmaz.

Atanmış mirasçıların mirasçı olduğunu kanıtlayan delil ve ispatlara ihtiyacı vardır.

Veraset İlamı İptali Davası

Veraset ilamı ivazsız bir işlemdir. Veraset ilamının iptali davası çekişmesiz yargı işine girdiğinden Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından değil Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından alınmaktadır.

Aynı zamanda veraset ilamı noterler tarafından da verilmektedir.

Kanun koruyucu veraset ilamının alınabilmesi için miras bırakanın ölümünü öğrendiği andan itibaren 1 aylık süre içinde mirasçının bu belgeyi alması gerektiğini ifade ediyorken kanun koyucu veraset ilamının iptali için herhangi bir hak düşürücü süre ya da zaman aşımı süresi öngörmeyerek mirasçının veraset ilamı iptali davasını istediği zaman açabileceğini öngörmüştür.

Veraset İlamının İptali Davası Hangi Durumlarda Açılır?

Verasetin ilamının iptali davası bir sebep ile açılmaktadır. 

*Mirasçı mirasçılık belgesinde yazan payının hatalı ya da yanlış olduğunu düşünerek veraset ilamının iptali davasını açabilir.

Mirasçı, Medeni Kanunun 598 inci maddesinin 3. fıkrasına göre Sulh Mahkemesine iddia ve ispat ederek paylarının hatalı olduğunu söyleyerek iptal edilmesini aynı zamanda da yeniden düzeltilerek hak kaybının düzelmesini talep edebilir.

Davanın taraflarına baktığımızda davacı taraf veraset ilamının iptalini talep eden mirasçı olurken davalı taraflar murisin diğer mirasçıları olmaktadır.

Veraset ilamının iptal edilmesinin ardından pay düzeltildiği için iptal edilen belgeye dayanılarak yapılan işlemlerin yeniden düzeltilmesi gerekmektedir.

Örnek Yargıtay Kararı

Örnek Yargıtay Kararı

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Facebook Yorumları