Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan) Nedir Nasıl Alınır?
Yapı Kullanma İzni Nasıl Alınır, Gerekli Belgeler Nelerdir?

Yapı Kullanma İzni İskan Nasıl Alınır?

Yapı Kullanma İzni İskan Nasıl Alınır?

İskan Nereden Nasıl Alınır?

Bu yazımızda sizlere"İskan Nedir?, İskan Nasıl Alınır?, İskan Nereden Alınır?, İskan Almak İçin Gerekli Belgeler, Yapı Kullanma İzni Nasıl Alınır?, Yapı Kullanma İzni Nereden Alınır?, Yapı Kullanma İzni İçin Gerekli Belgeler, Yapı Kullanma İzin Belgesi Nasıl Alınır?, İskan Ruhsatı Nasıl Alınır?, İskan Ruhsatı Almak İçin Gerekli Belgeler, İskan Belgesi Nasıl Alınır?"sorularının yanıtını sunacağız.

İskan (Yapı Kullanma İzni) Nasıl Alınır?

İskan Nedir?;

İskan, belediyenin İmar Müdürlüğü Yapı Kullanma İzni birimi tarafınca düzenlenen ve ruhsat sahibi yapılar yani binalar için ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlandığını belirten bir belge türüne İskan denir.

Ülkemizdeki yapıların %60 oranından fazlasının iskan izni bulunmamaktadır ne yazık ki. Bu rakamın yüksek olmasının nedeni ise;

İnşaatı gerçekleştiren firmanın, inşaatı projesine uygun olarak yapmamış ya da  kanunu prosedür çerçevesinde ve ona bağlı harçları, sigorta primleri gibi giderlerini ödememiş yahut kaçmış olmasıdır.

Müteahhit İskan Almazsa;

Arsa sahibi ile  müteahhit arasında yapılmış olan sözleşmede iskan alma (yapı kullanma izni ) işleminin müteahhit tarafınca alınacağı açıklanmış ve yapı için  iskan henüz alınmamış ise, müteahhit'e karşı teslimin eksik yapılması nedeniyle dava açılabilir.

İlgili Mahkeme dava sonucunda müteahhit'e iskan izni almasını zorunlu kılacaktır.

Eğer ki  durum mahkeme dışında halledilmek istenirse müteahhit'in borçlarının ödenmesi ve müteahhit'e rücu edilmesi mümkün olmaktadır.

İskan İşyeri Ruhsatı

İskan izni bulunmayan yapı hukuk nezdinde ayıplı olmaktadır. Bu nedenle  kiralanacak olan işyerinin iskanlı olması son derece önemlidir. 

Kiracının ticari faaliyetine devam edebilmesi adına, işyeri ruhsat müracaatı yapabilmesi için yapının iskan izninin olması mecburi olmaktadır.

Kiralamanın ardından yapının iskan izninin olmadığı anlaşılır ise sözleşme tek taraflı olarak  fesh edilebilir.

İskanı Olmayan Eve Kredi Verilir Mi?

İskanı (yapı kullanma izni) olmayan yapılara banka kuruluşları konut kredisi vermeyebilirler. Konut alırken tapu tipinin kat mülkiyeti yani iskanı alınmış olup olmadığı kesinlikle kontrol edilmeli aynı zamanda  kat mülkiyetli tapulu gayrimenkul alımına önem verilmesi gerekmektedir.

İskan Olmadan Elektrik Su Aboneliği

İskan bir diğer yapı kullanma izni olmayan yapılarda elektrik ve diğer abonelikler yapılamaz.

Fakat iskansız abonelikler hukuka aykırı olsa dahi yapılabilmektedir.

Ancak iskansız yapılarda belediye her an sorun çıkarabilir ve bütün abonelikleri iptal edebilir.

Peki, İskan Nasıl Alınır?

Yapı Kullanma İzni Nasıl Alınır?

İskan yani yapı kullanma izni belgesi almak için inşaat sahibi, müteahhit ya da yetkili bir dilekçe ile ilgili belediyeye iskan başvurusunda bulunması gerekmektedir.

Bunun beraberinde iskan teknik elemanları binanın ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını yerinde kontrol ederek inceleme yaparlar.

 Binanın herhangi bir teknik eksikliği yok ise mal sahibi ya da müteahhidinden yapıyla ilgili olarak TEDAŞ, Sivil Savunma Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü gibi kurumlardan su, elektrik, telefon, sığınak, yangın, asansör tesisatları ile ilgili teknik raporlar ile beraber yapının fenni sorumlusundan yapının kontrolü altında ruhsat ile eki projesine uygun olarak yapıldığına dair noter onaylı taahhütnameyi Yapı Kullanma İzni Amirliğine vermesi talep edilmektedir.

Teknik rapor ile beraber taahhütname verilmesinin sonra yapı için Genel İskan Raporu düzenlenir.

 Genel iskan raporu düzenlenmiş binalardaki bağımsız bölüm sahipleri 3 adet tapu fotokopisi ile Belediye İmar Müdürlüğü Yapı Kullanma İzni Amirliğine başvuru yaparak, yapı kullanma izni bir diğer  iskan harçlarını, emlak vergisi ve katılım paylarını ödeyerek vergi dairesinden ilişiğini keserek kendi bağımsız bölümü için yapı kullanma izin belgesini yani iskan belgesini alabilir.

Peki, İskan Ruhsatı Almak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Yapı Kullanma Ruhsatı Almak İçin Gerekli Belgeler

İskan ruhsatı alabilmek yani yapı kullanım ruhsatı alabilmek için başvuru yapılırken beyan etmeniz gereken bir takım belgeler bulunmaktadır. Bu belgeler ise;

*Yapı kullanma izin dilekçesi,

*SGK borcu yoktur yazısı,

BAKINIZ : SGK Borcu Yoktur Yazısı Nereden Nasıl Alınır?

*Vergi dairesinden alınacak ilişik kesme belgesi,

(Her bağımsız bölüm için.)

*Kanal vizesi,

*Sığınak uygunluk raporu (Sivil Savunma Müdürlüğünden alınır. Sığınak bölümü oluşturulmuş yapılar için gereklidir.)

*Telekom vizesi,

*Hafriyat vizesi,

*13 x 18 boyutlarında yapının ön ve arka cephe fotoğrafı,

*Emlak ve çevre temizlik vergisi borcu yoktur yazısı,

*Isı yalıtım vizesi,

*Asansör kullanma izin belgesi,

*Fenni mesul ve Yüklenicinin uygun raporu,

*Tapu tescil belgesi ve harçların yatırılması,

*Yapı Denetim Kuruluşunun Raporu,

*Doğalgaz tesisatının kontrol edildiğine ilişkin yazı,

*Yapıda yangın merdiveni olması halinde İtfaiye Müdürlüğünden yangın merdiveni ya da  yangın holü uygunluk raporu,

*Yangın tesisat raporu,

*Sıhhi tesisat ile  kalorifer vizelerinin yapılması,

Asansörlü Yapılarda Asansör Firmasından;

*TSE belgeleri,

*Garanti belgeleri,

*Mühendislerin SMM belgeleri,

*Muayene raporu,

*Muayene fişi,

*Uygulama projeleri gerekmektedir.

İskan yani yapı kullanma izin belgesinin alınabilmesi için ruhsatlı olarak inşa edilen yapının çalışmalarının bitirilmiş olması ve yapı ruhsatı alındığı tarihten itibaren 2 yıl içerisinde inşaata başlanmış olması ve inşaat çalışmalarının 5 yıl içerisinde bitmiş olması gerekir.

Buna ek olarak iskan almak için gerekli belgeler belediyelere göre farklılık gösterebilmektedir. Bu nedenle  en güncel bilgiyi belediyelerin İmar ve Şehircilik Müdürlük'lerinden kolayca alabilirsiniz.

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Facebook Yorumları